چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

گچ و خاک 

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:  طراحی داخلی ویلا کلاسیک                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1حصول اطمینان ازتکمیل کارهای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مطابق فرم پرمیت
2تکمیل بودن دیوارچینی و سفت کاری
3مشخص کردن زوایا و تعیین مبنای کرم بندی
4کرم گیری دیوارها با رعایت مبنا
5کنترل سطوح با چارچوب ها و فریم های انتظار
6شمشه ای بودن کار در امتدادهای عمودی و افقی
7کنترل زوایا در نبش ها و کنج ها
8پیش بینی محل چفت ها
9کنترل صدمه ندیدن سایرکارها ( قوطی های کلید و پریز )
10تمیزکاری کف و حمل مواد مازاد
 
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: قیمت ساخت ویلا در شمال

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
قرارداد نقاشی ساختمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما