چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست کف سازی با ملات

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: ساخت برج باغ                                                            بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1اجرای نقاط مشخص کننده تراز ارتفاعی
2تمیزکاری زیرکار
3حصول اطمینان از تکمیل کارهای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
4تطابق ضخامت کف سازی با نقشه های اجرایی
5کنترل زمان استفاده از بتن بعد از اتمام ساخت*9-5-3-4
6تطابق نسبت مواد مصرف شده در ملات با مشخصات فنی و طرح اختلاط*9-5-3
7کیفیت لیسه ای کردن
8تطابق تراز کف سازی با نقشه های اجرایی
9نگهداری و محافظت از سطح کار (عمل آوری)
10ایجاد درز با پلی استایرن یا Spacer در صورت نیاز
11رعایت دمای محیط هنگام انجام عملیات کف سازی (بالاتراز5 درجه)*10-3-2-4
12تمیز کاری و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی ویلا مدرن دوبلکس

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست تهیه و نصب سنگ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما