چک لیست کرم بندی و شیب بندی

چک لیست کرم بندی و شیب بندی

چک لیست عملیات ساختمانی

کرم بندی و شیب بندی

( سرویس و آشپزخانه و بالکن )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: نمای کلاسیک رومی                                                            بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1حصول اطمینان از تکمیل کارهای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی توسط فرم های مربوطه
2تمیزبودن کف ازمواد زاید
3تعیین تراز کف تمام شده
4اجرای خطوط کرم بندی کف مطابق نقشه های اجرایی
5کنترل تطابق جهت و مقدارشیب با مشخصات
6نصب کف خواب مطابق جزئیات
7کیفیت ملات مصرفی
8مسطح بودن و یکنواختی سطح تمام شده
9اجرای ماهیچه در گوشه ها و لبه کفشور
10تمیز کردن محوطه از مصالح مازاد
11عمل آوری بمدت لازم
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: انواع معماری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
بيمه تمام خطر مقاطعه كاران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما