چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


نمونه طراحی ویلاچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

کانالهای هوا

(فولادی گالوانیزه)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*

** مقررات ملی ساختمانمبحث 14

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها
 

ایده برای بازسازی خانه

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه نقشه های کارگاهی ((Shop Drawing 

 

2کیفیت ورق گالوانیزه و نبشی و سایر لوازم ساخت کانال 

 

3کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار 

 

4تهیه طرح برش جهت جلوگیری از افزایش ضایعات ورق گالوانیزه 

 

5رعایت ضخامت ورق تعیین شده در نقشه های اجرایی 

 

6استفاده ازفلنج ساخته شده ازنبشی 5/2×5/2×3 جهت اتصال کانالهای قائم بجای اتصالات کشوئی 

 

7استفاده ازفلنج ساخته شده ازنبشی 5/2×5/2×3 جهت اتصال کانالهای افقی بجای اتصالات کشوئی درکانالهایی که بزرگترین بعدسطح مقطعشان از18 اینچ بزرگتراست. 

 

8استفاده ازنبشی نمره4 جهت ساخت فلنج کانالهایی که بزرگترین بعد سطح مقطعشان از54 اینچ بزرگتراست 

 

9کیفیت درزبندی اتصالات کشویی 

 

10استفاده ازمیخ پرچ چکشی جهت اتصال کانال به فلنج
11استفاده ازنخ نسوز جهت آببندی اتصال فلنجها
12استفاده از پیچ و مهره گالوانیزه جهت اتصال فلنجها
13استفاده از میلگرد یک سردنده و نبشی جهت ساخت ساپورت کانالهای افقی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

طراحی نمای مدرنچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

کانالهای هوا

(فولادی گالوانیزه)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*

** مقررات ملی ساختمان مبحث 14

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

}}}}}}

 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14اجرای ساپورتها در محلها و فواصل مناسب
15کنترل اندازه و فرم کانال در محل نصب دریچه ها

 

16اجرای کلاف چوبی در محل نصب دریچه ها 

 

17کنترل نصب صحیح دمپرهای دستی و دمپرهای حریق و صداگیرها در محلهای تعیین شده در نقشه ها و براساس**14-5-7
18موقعیت و ابعاد کانال درمحل نصب تجهیزات (هواساز-فن کویل کانالی- اگزوزفن) 

 

19عایقکاری کانالهای رفت و برگشت هواسازها و فن کویلهای کانالی با عایق پشم شیشه به ضخامت 2اینچ و متقال و ماستیک و رنگ روغنی 

 

20عایقکاری فلنج های اتصال در مناطق مرطوب 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی نما در تهران

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مطالعه کنید.
چک لیست شوت زباله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما