چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست کاشیکاری با دوغاب سیمان

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه: قیمت ساخت ویلا متری                                                            طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل تکمیل کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی
2کنترل کیفیت ابعاد و رنگ کاشیها با مشخصات فنی و نمونه
3کنترل چهارچوب درب و پنجره و دریچه بازدید
4کنترل ایزولاسیون رطوبتی و توری کشی روی آن درصورت نیاز
5کنترل رقوم اتمام کف و تراز و گونیائی رگ اول کاشیکاری
6کنترل سطح ترازکاشی نصبی با قوطی کلید ،پریز،درپوش ورعایت رواداری شیرآلات وتثبیت و نصب درپوش های لازم
7شاقولی و شمشه ای بودن کاشیکاری و هم راستا بودن بندها
8کنترل از نظر برش و فارسی بر کاشیهای نصبی
9کنترل کاشی کاری با طرح معماری
10کنترل برش مناسب کاشی در محل لوله ها و قوطی کلیدها
11کنترل پربودن ملات پشت کاشیکاری
13کنترل کیفیت رنگ و مشخصات فنی دوغاب و بندکشی
13کنترل بندکشی و پربودن بندها
14پاکسازی سطوح و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: طراحی ویلای مدرن کوچک

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
قرارداد اسکت فلزی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما