چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

کارهای برقی آسانسور

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* ضوابط اداره  استاندارد

**

طـرح: ویلاهای مدرن کوچک                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل عدم اجرای تجهیزات برقی به جزآنچه مربوط به آسانسورمی باشد درداخل چاله آسانسور 

 

2کنترل سایز کابل تغذیه آسانسوربانقشه ها ، اجرای کابلکشی آن بادرنظرگرفتن طول کابل انتظار در مسیر پیش بینی شده در نقشه ها 

 

3کنترل نقشه تابلوتغذیه برق آسانسور با استاندارد و سفارش ساخت آن* 

 

4کنترل اجرای کابل بین مرکزاعلام حریق و موتورخانه آسانسور براساس نقشه های اجرائی 

 

5کنترل اجرای کابل تلفن بین مرکزتلفن یا ساختمان نگهبانی و موتورخانه آسانسور براساس نقشه های اجرائی 

 

6کنترل اجرای لوله کشی و سیم کشی مربوط به چراغهای روشنائی چاله آسانسور ، نصب چراغهای فوق و کلیدهای مربوط به آنها درمحلهای مقررمطابق نقشه های اجرائی 

 

7کنترل اجرای پریز برق در نزدیکی کف چاله آسانسور مطابق نقشه های اجرائی 

 

8کنترل اجرای لوله کشی و سیم کشی و نصب کلید،پریز، چراغ روشنائی،اگزوزفن،ترموستات دیواری ودتکتورموتورخانه آسانسورمطابق نقشه های اجرائی 

 

9نصب قوطی های نمراتور و شاسی و اجرای لوله ها ارتباطی قوطی ها به چاهک 

 

10نصب و سربندی تابلو تغذیه برق آسانسور
11با رعایت موارد مندرج درچک لیست نصب تابلوهای برق
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی نمای ساختمان

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست کابل محوطه نیرو رسانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما