چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست کابل کشی مخابرات

( محوطه )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:  مراحل ساخت سوله                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1موقعیت شبکه ( پست یا کافو مخابرات )
2کنترل طرح و تهیه نقشه Shop drawing 

 

3کنترل سطح مقاطع و مشخصات کابلها با نقشه مصوب 

 

4کنترل اندازه و رقوم کانال کنی مسیر کابل کشی مخابرات طبق نقشه 

 

5کنترل محل ، تعداد و رقوم غلاف گذاری کابل ها طبق نقشه
6کنترل تعداد ، سایز کابل ها و فواصل مجاز بین آنها طبق نقشه 

 

7کنترل پرکردن کانالها و مسیرهای کابل کشی مطابق استاندارد 

 

8کنترل نصب صحیح کافو و پست های مخابرات 

 

9کنترل نصب غلاف ها روی دیوار توسط بست های لازم 

 

10کنترل نصب برچسب شناسائی در هر دو سر کابلها روی ترمینال ها 

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: بازسازی منزل تهران

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست سیستم درب بازکن اتوماتیک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما