چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست کابل کشی برق محوطه

( روشنائی )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:      مدت زمان ساخت خانه                                                       بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:    نحوه ساخت سینما                                                         واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل طرح و تهیه نقشه Shop drawing 

 

2کنترل سطح مقاطع و مشخصات کابلها با نقشه مصوب 

 

3کنترل اندازه و رقوم کانال کنی مسیر کابل کشی و ارتینگ طبق نقشه 

 

4کنترل تعداد ، سایز کابل ها و سیم ارت و فواصل مجاز بین آنها طبق نقشه 

 

5کنترل پرکردن کانالها و مسیرهای کابل کشی و ارت مطابق استاندارد 

 

6کنترل نصب کانکتور (  Connector) ارتینگ در محل اتصال سیم های ارت 

 

7کنترل نصب صحیح تابلوهای برق روشنائی و توزیع با توجه به موقعیت شبکه برق 

 

8کنترل تراز فلنج پایه چراغها و بولت گذاری مربوطه هنگام محوطه سازی 

 

9اجرای پایه چراغها و منابع روشنائی مطابق نقشه های مصوب 

 

10رعایت اضافه اندازه مجاز کابلها و سیمهای  ارت در تابلوها و پایه چراغها
11کنترل نصب برچسب شناسائی در هر دو سر کابلها
12
توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: المان شهری هنر فن

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست سیستم دوربین مداربسته

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما