چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست کابل محوطه نیرو رسانی

( نیرو رسانی )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح: مشاوره طراحی نمای ساختمان                                                            بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی: آموزش ساخت سینما                                                تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل طرح و تهیه نقشه Shop drawing 

 

2کنترل مشخصات کابلهای خریداری شده با نقشه مصوب 

 

3کنترل اندازه و رقوم کانال کنی مسیر کابل کشی طبق نقشه 

 

4کنترل محل ، تعداد و رقوم غلاف گذاری کابل ها طبق نقشه 

 

5کنترل تعداد ، سایز کابل ها و فواصل مجاز بین آنها طبق نقشه قبل و بعد از اجرای کار 

 

6کنترل پرکردن کانالها و مسیرهای کابل کشی مطابق دستورالعمل ها و نقشه ها 

 

7کنترل قرارگیری صحیح تابلوها بر روی فونداسیون ( بتن با رول بولت ) 

 

8رعایت اضافه اندازه مجاز کابلها در تابلوها 

 

9کنترل نصب برچسب شناسائی در هر دو سر هریک از کابلها در محل اتصال به تابلوها 

 

10
11
12
توضیحات:

 

 

 

 

 تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: مجوز فروشگاه زنجیره ای

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست جعبه تقسیم های عبوری

6 دیدگاه

  • If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

  • If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

    • دیدگاهتان را بنویسید

      نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      تماس با ما