چک لیست پوشش محافظ در برابر حریق سیمانی

چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست پوشش محافظ در برابر حریق سیمانی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:  طراحی معماری                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تعیین محل های موردنظر برای اجرای عایق
2تمیزکاری سطوح و برداشتن پوسته ها
3پیش بینی اجرای بست ها ، آویزها و سایر قطعات جهت جلوگیری از صدمات بعدی به عایق
4اجرای کامل پوشش اولیه
5کنترل نسبت مواد (20کیلوگرم مواد در 34 لیتر آب)
6کنترل زمان مناسب مخلوط کردن
7پیش بینی حفاظت سایر نقاط از پوشش مدارعایق
8کنترل کیفیت لایه اول حفاظ (سطح چسب مربوطه)
9کنترل ضخامت لایه دوم محافظ با گیج های مخصوص مطابق مشخصات
10کنترل یکنواختی سطح پوشش داده شده
11پیش بینی دمای مناسب برای نگهداری پوشش (с45-5 )
12پیش بینی های لازم جهت جلوگیری ازتماس در زمان نگهداری
13تمیزکاری و پاک سازی محل
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی نما کلاسیک

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
نحوه قرارداد با سنگ کار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما