چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


طراحی و ساخت ویلاچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست هواساز

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1ساخت ونصب شاسی متناسب باابعادووزن هواسازدرترازنیم متربالاترازکف تمام شده اتاق هواساز 

 

2تکمیل عملیات نازک کاری اتاق هواساز 

 

3تعبیه لرزه گیرهای لاستیکی درمحل استقرار هواساز 

 

4پیش بینی کف شوی جهت اتاق هواساز 

 

5کنترل مشخصات فنی هواساز با جدول مشخصات 

 

6حمل قطعات به اتاق هواسازواستقراربرروی شاسی ومونتاژقطعات بادرنظرگرفتن فضای لازم جهت سرویس 

 

7اتصال کانالهای رفت و برگشت وهوای تازه به هواسازازطریق اتصالات برزنتی 

 

8تعبیه گریل و توری روی دهانه ورود هوای تازه 

 

9اتصال لوله های حرارتی به کویلهای هواسازازطریق اتصالات لاستیکی لرزه گیر 

 

10نصب لوازم کنترل و اندازه گیری
11عایقکاری کانالهای رفت وبرگشت باعایق پشم شیشه به ضخامت 2اینچ و متقال وماستیک ورنگ روغنی
12عایقکاری لوله های حرارتی باعایق پشم شیشه به ضخامت 2اینچ و متقال وماستیک ورنگ روغنی
13راه اندازی هواساز*
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

نما ساختمان مسکونیچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

تجهیزات داخلی

(هواساز)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
انجام 3d

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14اندازه گیری میزان هوادهی بادستگاه CFM Meter و اطمینان ازتطابق میزان هوادهی اسمی و واقعی
15راه اندازی سیستم کنترل هواساز*
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی دکوراسیون پذیرش کلینیک

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI¼

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما