چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نمای سیمانی چکشی و شسته

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:  هوشمند سازی ساختمان                                                           طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل سطوح زیرکارمطابق رواداری ها*12-3-1-1
2کنترل کیفیت مصالح نماسازی*12-3-1-1
3آب پاشی و مرطوب نگه داشتن*12-3-1-1
4پیش بینی محافظت از دروپنجره و محل هائیکه ممکن است صدمه ببیند. 
5کیفیت ملات مصرفی*12-3-1-1
6اجرای قشر رویه با ضخامت حداکثر 1 سانتی متر با تخته ماله*12-3-1-1
7کیفیت سطوح تمام شده از نظرمسطح بودن و نداشتن اعوجاج*12-3-1-1
8کنترل اجرای بندکشی مطابق نقشه و دستورکار
9تعبیه چفت در محل های لازم مطابق نقشه و دستورکار
10چکشی کردن سطوح رویه با چکش شانه ای و ابزار مربوطه مطابق نقشه و دستورکار*12-3-1-3
11شستن سطح رویه در زمان تعیین شده
12کنترل بیرون زدن دانه های سنگ در نمای سیمان شسته
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی محوطه

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست رنگ آمیزی کارهای فلزی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما