چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

نصب کلید و پریزهای

چک لیست نصب کلید پریز

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*دستورالعمل اجرایی تاسیسات برقی

**

طـرح:    بتن اکسپوز یا بتن نما                                                         بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

           

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:   طراحی نمای ساختمان                                              تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تمیز کردن قوطی کلید و پریز از مواد اضافی 

 

2عایق برداری سرسیمها و سرکابلها درمحل کلید و پریزها 

 

3لحیم کاری یا نصب سرسیم درکلید و پریزها 

 

4نصب کانکتور در قوطی کلید ها جهت سیم های نول 

 

5انتخاب و نصب کلید با پریز مطابق نقشه در محل مقرر 

 

6اتصال سرسیمها به مغزی کلید و پریزها بصورت صحیح و کامل* 

 

7کنترل اتصال سیم فاز، نول ، ارت و برگشت فاز در محلهای صحیح در کلید و پریزها* 

 

8کنترل جهت قرارگیری صحیح شستی کلیدهای روشنائی 

 

9اتصال کلید و پریزها به قوطی آن به صورت تراز به وسیله چنگک یا پیچ 

 

10کنترل عدم رنگ آمیزی اجزاء و بدنه مغزی کلید و پریزها
11نصب رویه کلید و پریزها بعد از اتمام نقاشی یا نصب کامل کاغذ دیواری
توضیحات:

 

 

 

 

 تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: محافظت از نمای سازه

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست نصب قاب تابلوهای برق

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست نصب کلید پریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما