چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب کابینت آشپزخانه

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:  قیمت طراحی نما و دکوراسیون داخلی                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه و تایید نقشه های وضع موجود بعد از نازک کاری
2تایید نقشه های اجرایی کابینت
3تطابق جنس ، نوع ، ضخامت ، روکش و رنگ پانل ها با مشخصات و نمونه
4تطابق اندازه کابینت ها با طرح
5کنترل ضخامت درب از نظر نوع ، ضخامت ، لبه ، روکش با مشخصات و نمونه
6کنترل تعداد صفحات تقسیم در کابینت های زمینی و هوایی
7کنترل صفحات روی کابینت با مشخصات و نمونه
8تطابق محل نصب کابینت ها با نقشه های اجرایی
9مطابقت لولا ، دستگیره ، ریل و جک با قرارداد و نمونه
10کنترل نصب سینک ظرفشویی، اجاق گاز ، هود درصورت وجود
11کنترل آب بندی سینک پس از نصب
12کنترل ابعاد محل نصب ماشین لباسشویی ، ظرفشویی ، یخچال و فریزر مطابق طرح
13کنترل اتصالات و عدم زدگی و خراشیدگی کابینت ها
14کنترل پایه ها ، چراغ ها و ضمائم الحاقی
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: نمای ساختمان مدرن در ایران

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

ساخت و نصب کابینت های آشپزخانه

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:  طراحی معماری چیست                                                           واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
15کنترل ابعاد کابینت های زمینی و هوایی و تراز نصب
16کنترل کیفیت نصب کابینت و استفاده از قطعات نصب در کابینت هوایی
17 رگلاژ درب ها و لولاها
18کنترل کیفیت کشوها و سهولت بازوبسته شدن
19هم سطح بودن درب ها و یکنواختی فاصله درب ها
20کنترل تجهیزات اضافی (ویترین ، سوپر،………..) درصورت وجود
21کنترل نوع و کیفیت نصب قرنیز و لبه کابینت ها با نمونه و مشخصات
22پیش بینی نحوه محافظت از کابینت تا زمان تحویل
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: سازنده ساختمان کیست

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مطالعه کنید.
فرم انجام معاملات

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما