چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست نصب چراغ سیلندری

سیلندری ، سقفی و دیواری

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

           

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:   نما بتنی                                              تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل اندازه حلقه چراغهای سیلندری و ارتفاع موجود و سپس سفارش چراغ براساس اندازه های یادشده 

 

2پیش بینی و اجرای زیرساخت مناسب جهت چراغهای سقفی که روی سقف کاذب نصب می شوند 

 

3نصب چراغ سیلندری با رعایت اینکه اتصال چراغ به حلقه به طور محکم انجام گیرد 

 

4نصب چراغهای سقفی با انتخاب پیچ مناسب برای سقفی که چراغ روی آن نصب می شود 

 

5نصب چراغهای دیواری به نحوی که چراغ باتوجه به نوع آن درارتفاع مقرر قرارگیرد. 

 

6کنترل محل اتصال سیمهای منتهی به چراغ به نحوی که سیمها کاملا در داخل ترمینال قرار گیرند. 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی مدرن رستوران

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست قوطی گذاری در سیستم قالب تونلی

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست نصب چراغ سیلندری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما