چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب پارکت چوبی

(پارکت و……) درکفها و دیوارها

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: نمونه کار طراحی نماطراحی نما                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کیفیت و جنس
2تسطیح و پاکیزگی زیرکار
3اجرای زیرسازی درصورت نیاز
4استفاده از فومهای مخصوص ضد صدا و حشرات
5تطابق طرح و رنگ اجراشده با نقشه های معماری
6کیفیت پخ زنی فارسی برکردن دیوارکوبها درمحل دورستونها و قاب پنجره ها
7استفاده از همرنگ کننده یا پوشش برای استتار پیچ و پرچها
8چک کردن راستای درزهای بین دیوارکوبها
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: دکوراسیون اداری مدرن

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست اجرای نمای آلومینیومی کامپوزیت

چک لیست ساختمان

چک لیست نصب پارکت چوبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما