چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب و رنگ آمیزی فلاشینگ

با ورق فولادی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:  طراحی داخلی اداری                                                           طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل ضخامت و نوع ورق خمکاری و اتصالات با مشخصات فنی
2کنترل راستاو کیفیت زیرسازی و تاسیسات در صورت وجود
3کنترل اجرای ضدزنگ ورقها و قطعات فلزی
4تعبیه دستک های لازم در جان پناه و زیرکف پنجره جهت اتصال به فلاشینگ و رعایت سمت شیب
5کنترل هندسی شیب آبچکان در لبه فلاشینگ و فاصله تا دیوار
6کنترل برش و نصب در کنج ها و صحت هم پوشانی و آببندی
7کنترل استفاده از واشرآب بندی و پیچ یا پرچ ضدزنگ در محل اتصالات فلاشینگ به زیرسازی
8پرکردن درزهای اورلپ با چسب مخصوص
9رنگ ضدرطوبت مطابق چک لیست رنگ آمیزی ، درصورت نیاز
10نقاشی نهایی و کنترل عدم آلودگی
11کنترل نهایی شیب و نحوه دفع آب
12تمیزکاری و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: محیط اداره (office space)

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست نما سازی با آجر

چک لیست ساختمان

چک لیست نصب و رنگ آمیزی فلاشینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما