چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب موکت

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها: اجناس پرفروش سوپرمارکت

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تطابق کیفیت و جنس موکت با نمونه تایید شده
2کنترل کیفیت زیرسازی و انجام اصلاحات درصورت نیاز
3تمیزکاری کف قبل از نصب موکت
4استفاده از چسب مناسب و کافی
5کنترل عدم آلودگی سایرسطوح باچسب(قرنیز،چارچوب و……)
6کنترل شروع عملیات نصب از طرف درب به داخل
7کنترل چسبندگی کامل موکت به کف
8عدم وجود درز و فاصله
9نصب زهوار در حدفاصل فضاهای مجاور موکت (درصورت قطع موکت)
10نصب زهوار رابط زیر درب ورودی
11برش صحیح در گوشه ها و بیرون زدگی ها
12تمیزکاری و بردن مواد و مصالح مازاد
13رعایت ایمنی و عدم استفاده ازآتش درمحیط چسب مصرفی
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: قیمت سنگ نمای ویلا

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست اجرای حصار دائم محوطه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما