چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست نصب قاب تابلوهای برق

نصب قاب تابلوهای برق و جریان ضعیف توکار

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:  هزینه ساخت خانه ویلایی                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

           

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه Shop Drawing سیستمهای مختلف الکتریکی 

 

2کنترل جنس لوله و قوطی هاومطابقت آنها با نوع تائید شده 

 

3کنترل اندازه لوله ها و مطابقت آن با Shop Drawing 

 

4علامت گذاری محل نصب قوطی ها روی دیوارها توسط   مجری و کنترل آن با نقشه ها 

 

5کنترل عمق شیارزنی انجام شده روی دیوارها 

 

6نصب قوطی کلید و پریزها درمحلهایمقرر و در ارتفاع تعیین شده در نقشه ها 

 

7رعایت هم بادبودن قوطی کلیدوپریزها با نازک کاری 

 

8کنترل مسیر و تعداد لوله ها با نقشه ها 

 

9کنترل محل نصب دتکتورها ازنظرفاصله مناسب باچراغ و عدم قرارگیری درمسیرجریان هوای سیستمهای تاسیساتی 

 

10اجرای ساپورت برای لوله های اجراشده در سقف کاذب یا سقف اصلی
11کنترل ارتفاع قوطی مدارها و سیستمهای مختلف وانشعاب چراغهای دیواری ازکف تمام شده براساس نقشه ها ودستورالعمل های اجرایی
12کنترل کیفیت اجرای لوله کشی ازنظر عمق قرارگیری روی دیوارها به ویژه درفصل مشترک کف و دیوار
13کنترل کیفیت اجرای لوله کشی از نظر فرم خم مناسب به ویژه درفصل مشترک کف و دیوار
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: اجرای محوطه سازی

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

لوله کشی ، قوطی گذاری

نصب قاب تابلوهای برق و جریان ضعیف توکار

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:            نمونه مهد کودک ایرانی                                                 طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:  اصول طراحی نما                                                        امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14کنترل کیفیت اجرای لوله کشی ازنظراتصال لوله ها به یکدیگر
15کنترل کیفیت اجرای لوله کشی ازنظرورودوخروج لوله ازبالاوپایین به قوطی ها
16کنترل قرارگیری لوله ها به میزان مناسب در داخل قوطی ها و تابلوها 

 

17کنترل کیفیت اجرای لوله درمحل نصب چراغهای سقفی ، دیواری و سایر تجهیزات الکتریکی 

 

18کنترل قرارگیری لوله های ورود و خروج هریک از تجهیزات درکنار یکدیگر 

 

19کنترل اجرای زنجیر یا قلاب برای چراغهای سقفی در محلهای مورد نیاز 

 

20کنترل اجرای بست در محلهای مناسب برای لوله کشی روکار 

 

21کنترل اجرای رزوه خارجی در انتهای لوله های فولادی و پلیسه گیری آنها 

 

22حفاظت سرلوله های داخل قوطی ها از ورود اشیاء خارجی به داخل لوله ها 

 

23کنترل تراز و شاقول  بودن نصب قاب تابلوها و جعبه  تقسیم ها 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: هزینه ساخت خانه در سال ۹۹

تاریخ:

امضاء: ضوابط طراحی هتل pdf

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مطالعه کنید.
چک لیست کارهای برقی آسانسور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما