چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب سنگ پلاک در نما

با زیرسازی فلزی (خشک)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:   نما رومی ساختمان                                                          واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه و تایید نقشه های Shop drawing 
2کنترل ابعادی و کیفیت سنگ پلاک با مشخصات فنی و

نمونه ها

*11-2-4-9
3ایزوله کردن سطح زیرکار با عایق رطوبتی مناسب درصورت نیاز
4تطابق نوع و کیفیت پروفیل ها و اتصالات فلزی با مشخصات فنی
5کنترل راستا و امتداد شبکه فلزی
6کنترل فاصله مناسب بین سنگ و دیوار*11-2-4-9
7کفایت تعداد اتصالات مطابق مشخصات فنی
8کنترل نصب صحیح سنگ روی شبکه
8کنترل راستا و امتداد سنگها
9یک نواختی سطح ، رنگ ، درز و راستای سنگهای نصب شده*11-2-4-10
10تعداد پیچ و یا پرچ مصرفی مطابق Shop و تثبیت کامل سنگها*
11تمیزکاری و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: نما کلاسیک

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

تهیه و نصب سنگ پلاک درنما با

زیرسازی فلزی (خشک)

 

    11-2-4 نما سازی صنعتی

11-2-4-9        صفحات پیش ساخته برای نصب روی دیوار های ساخته شده از مصالح بنایی

 

نحوه اجرای اینگونه نماها مانند نصب سنگهای پلاک و لوحه های سنگی است . برای نصب این صفحات ممکن است از تکیه گاههای طره­ای مهار شده در مصالح بنایی استفاده شود. همچنین می توان با پیش بینی زائده­هایی در پشت قطعات و مهار آن در مصالح بنایی که حداقل در ارتفاع هر طبقه تکرار می­شوند، نسبت به نصب قطعات اقدام نمود. به هر حال مهارهای فلزی مورد استفاده برای نصب، باید دارای مشخصات ذکر شده در مورد سنگهای پلاک باشند(11-2-1-3) .

فضای خالی بین صفحات و دیوار ، نباید از 2 سانتیمتر کمتر باشد، در این فاصله باید برای فرار آب و رطوبت پیش بینیهای لازم مانند تعبیه آبچکان صورت پذیرد . حتی المقدور باید از پر کردن فضای خالی بین قطعات نما و دیوار پرهیز شود . چنانچه این فاصله با ملات پر شود، نباید حفره یا فضای خالی درآن باقی بماند. ( شکل 11-2-4-9 ).

 

 

شكل 11-2-4-9 ساختمان بتنی

 

 

 

 

 

 

مطالعه کنید.
چک لیست ساخت و نصب کلاف فلزی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما