چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب درب فلزی بازشو و ریلی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: طراحی نمای مدرن                                                            بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
      * درب بازشو
1تکمیل اقدامات قبلی و دریافت فرم پرمیت
2کنترل پروفیل های درب ساخته شده با مشخصات فنی و طرح
3کنترل ارتفاع موقعیت و ابعاد محل نصب با درب ساخته شده
4کنترل تراز،شاقول،جهت بازشو و شعاع و موقعیت پروفیلهای زیربلبرینگهای بازشو درب نصب شده
5بازوبستن و کنترل عدم پیچیدگی لنگه دربها و قاب
6کنترل یراق آلات ، لولا ، قفل ، کلون ، بلبیرینگ و دستگیره ها
7رعایت تمهیدات نصب دربازکن برقی در صورت وجود
     * درب کشوئی  (ریلی)
1تکمیل اقدامات قبلی و دریافت فرم پرمیت
2کنترل اندازه و تراز و سایز ریل بالا و پایین استقرار درب
3رعایت تمهیدات نصب دربازکن برقی در صورت وجود
4سنگ زنی و پلیسه گیری محل برش ها و جوشها
5اجرای ضدزنگ مطابق چک لیست مربوطه
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

نصب درب فلزی بازشو و ریلی ورودی پارکینگ

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:  مسابقات معماری بین المللی 2020                                                            واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
6عملکرد کامل بلبرینگها در داخل ریل
7شاقولی بودن لنگه دربها بعد از قرارگیری در ریل
8ادامه ریل تا اندازه مورد نظر
9جهت ریل با نقشه
10تنظیم یراق آلات (لولا و قفل و کولون و بلبرینگ پایین لنگه درب ها)
11نصب قاب دور درب
12تمیز بودن سطح زیرین قبل از اجرای ضدزنگ
13کنترل ضخامت ضدزنگ ها با مشخصات فنی
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: بتن اکسپوز معماری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مطالعه کنید.
چک لیست تهیه و نصب سنگ

چک لیست ساختمان

چک لیست نصب درب فلزی بازشو و ریلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما