چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب درب شیشه سکوریت

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه: دکوراسیون اداری اورال                                                            طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل اندازه درب شیشه ای با ابعاد محل نصب (تطابق کدها)
2کنترل زیرکار از نظرسطح و مستحکم بودن زیرسازی
3کنترل مرغوبیت و ضخامت شیشه (رنگ و سندبلاست)
4کنترل درب از نظر سوراخکاریهای یراق آلات و سلامت شیشه
5کنترل یراق آلات و لولا از نظر مرغوبیت
6پیش بینی محل قرارگیری لولا در کف و سقف
7کنترل درب پس از نصب از نظر شاقولی و ترازبودن و کارکرد مناسب لولا هنگام بازوبسته نمودن
8کنترل لبه های شیشه سکوریت و هماهنگی پخهای آن
9کنترل عدم وجود موج در شیشه سکوریت
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: خدمات معماری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست رنگ آمیزی سطوح گچی

چک لیست ساختمان

چک لیست نصب درب شیشه سکوریت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما