چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست موتور خانه

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعمل های کارخانه سازنده

** مقررات ملی ساختمانمبحث 14

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها
 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیه نکات طراحی مطبکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه نقشه پرسپکتیو اجرایی 

 

2اجرای فونداسیونها و آبروهای کف مطابق با نقشه های اجرایی 

 

3ساخت رکهای فلزی محل استقرار مخازن افقی و کلکتورها 

 

4ساخت و نصب تکیه گاه لوله ها 

 

5تکمیل نازک کاری دیوارها ، سقف موتورخانه 

 

6ساخت مخازن ذخیره آب مطابق با مشخصات نقشه های اجرایی 

 

7کنترل ظرفیت تجهیزات با جدول مشخصات 

 

8حمل تجهیزات به داخل موتورخانه و استقرار برروی فونداسیونها و رکها 

 

9اجرای دودکشهای تجهیزات گازسوز* 

 

10کنترل تناسب رده و کیفیت لوله ها و اتصالات و شیرآلات با فشار کار سیستم
11زنگ زدایی و اجرای ضدزنگ لوله های فولادی سیاه
12کیفیت ساخت و جوشکاری ونصب کلکتورهای فولادی سیاه
13کیفیت اجرا و جوشکاری لوله های ارتباطی فولادی سیاه
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

طراحی کلینیک دندان پزشکیچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

موتور خانه 

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعمل های کارخانه سازنده

** مقررات ملی ساختمان مبحث 14

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14کیفیت ساخت و نصب کلکتورهای فولادی گالوانیزه
15تعبیه بوشن درمحلهای تعیین شده درنقشه های اجرایی جهت نصب لوازم کنترل و اندازه گیری

 

16کیفیت اجرای لوله کشیهای فولادی گالوانیزه
17استفاده از شیرآلات برنجی و اتصالات گالوانیزه درمسیرلوله های آب مصرفی سردوگرم
18ساخت کلکتورهای آب مصرفی باسایزبزرگتراز2اینچ ازلوله سیاه 

 

19اجرای پوشش گالوانیزه گرم روی سطح خارجی و داخلی قبل ازنصب 

 

20تست هیدرولیکی لوله کشیهای موتورخانه**14-10-5-2
21نصب لوازم کنترل و اندازه گیری 

 

22عایقکاری لوله هاوکلکتورها ومخازن گرم باعایق پشم شیشه به ضخامت 2 اینچ و متقال وماستیک ورنگ روغنی کرم 

 

23رنگ آمیزی لوله ها و مخازن بدون عایق براساس رنگ بندی استاندارد 

 

24اجرای نوار مشخص کننده نوع سیال داخل لوله* 

 

25کف سازی نهایی موتورخانه
26راه اندازی بوستر پمپهای آبرسانی و آتش نشانی*
27راه اندازی سختی گیر و استفاده ازآب نرم جهت پرکردن سیستم قبل از راه اندازی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

گروه مهندسیچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

موتور خانه

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعمل های کارخانه سازنده

** مقررات ملی ساختمان مبحث 14

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
28راه اندازی پمپهای زمینی و خطی
29راه اندازی منابع انبساط
30راه اندازی بویلرها و مشعلها*
31راه اندازی چیلرها و برجهای خنک کننده

 

*
32تست بهره برداری موتورخانه
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست اگزوزوفن

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما