چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست موتورخانه مرکزی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:            ویلای کلاسیک کوچک                                                 بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه Shop drawing کابلکشی تجهیزات موتورخانه ، سیستم روشنائی و پریزهای برق و تلفن 

 

2ساخت و نصب ساپورت نردبان یا سینی کابلها و رنگ آمیزی آنها 

 

3نصب سینی کابلهای موردنیاز با استفاده از رابط و پیچ و مهره گالوانیزه سرکونیک 

 

4اجرای گلند مناسب درمحل عبور کابل ازسینی به تجهیزات درصورتیکه کابلکشی روی سینی اجرا گردد 

 

5اجرای مسیر کابلکشی به تجهیزات موتورخانه توسط لوله خرطومی و گلند مناسب 

 

6استفاده از اتصالات درب دار(سه راه – زانو) یا جعبه تقسیم چدنی در مسیر لوله کشی های فولادی برق 

 

7اجرای کابلکشی درحدفاصل تابلو موتورخانه تاتجهیزات، روشنائی وپریزها مطابق نقشه هابارعایت مقدارکابل موردنیاز 

 

8اتصال کابل تغذیه و ارت توسط کابلشو مناسب به تجهیزات 

 

9تنظیم بی متال مربوط به تجهیزات موتورخانه درتابلواصلی موتورخانه باتوجه به جریان نامی 

 

10کنترل جهت گردش صحیح الکتروپمپ ها باتوجه به سربندی انجام شده و اصلاح آنها درصورت نیاز
11نصب چراغهای روشنائی با IP مناسب ، نصب پریزهای برق و تلفن طبق نقشه
12کنترل برچسب شناسائی مربوط به هریک از تجهیزات در تابلوی موتورخانه
13تست کلیه تجهیزات موتورخانه از قبیل بوسترپمپها (به صورت دستی و اتوماتیک) ، الکتروپمپها ، مشعلها و ……..
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی باغ ویلا لاکچری

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست داکت تاسیسات الکتریکی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما