چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست مدارهای مختلف الکتریکی در لوله

مدارهای مختلف الکتریکی در لوله ، سینی و نردبان کابل

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:  خدمات معماری                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

           

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:  اصول طراحی نمای ساختمان                                                           واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1بریدن لوله های اضافی در قوطی کلیدها ، محل چراغهای سقفی و دیواری ، جعبه تقسیم ها و تابلوها 

 

2نظافت قوطی کلیدها ، جعبه تقسیم ها و تابلوهای برق 

 

3مطابقت سطح مقطع ، رنگ بندی و مشخصات سیم ها و کابلها با نقشه ها برای مدارهای مختلف الکتریکی 

 

4کنترل اعمال کشش روی هادی سیمها در زمان اجرای سیم کشی 

 

5رعایت فاصله مناسب بین کابلها در سینی و نردبان کابل 

 

6رعایت شعاع خمش مناسب کابل در عبور از خم سینی و نردبان کابل یا سایر مسیرها 

 

7مهار کابلکشی اجراشده با بست زنی مناسب روی سینی و نردبان کابل
8رعایت طول سیم و کابلهای انتظار در محل نصب تجهیزات الکتریکی 

 

9سربندی کابلهای ورودی و خروجی جعبه تقسیم ها و تابلوها 

 

10عایق کاری محل پرس سرسیمها و کابلشوها 

 

11آرایش منظم سیمها و کابلهای ورودی و خروجی به جعبه تقسیم ها و تابلوها
12نصب برچسب شناسائی روی کابلهای سیستمهای جریان ضعیف و شماره گذاری کابلها و ترمینالها
13نصب ترمینال در محل چراغهای سقفی و دیواری
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: بتن اکسپوز نما

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست سیستم اعلام حریق

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست مدارهای مختلف الکتریکی در لوله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما