چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست لوله آب سرد و گرم فولادی گالوانیزه

(فولادی گالوانیزه)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*

** مقررات ملی ساختمانمبحث 16

پروژه:   دیاگرام فرایند طراحی معماری                                                     طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:

}}}}}}

 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1مطابقت رده و کیفیت لوله و اتصالات گالوانیزه وشیرآلات با فشارکار سیستم 

 

2عدم استفاده از اتصالات غیر گالوانیزه 

 

3تهیه نقشه های اجرایی ((Shop Drawing 

 

4کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار 

 

5استفاده از مهره ماسوره گالوانیزه یا فلنج دنده ای در نصب شیرآلات 

 

6قابلیت دسترسی مناسب به شیرهای قطع و وصل جریان 

 

7رعایت شیب 2/0 درصد بطرف موتورخانه در لوله های افقی 

 

8عدم اجرای لوله های گالوانیزه بصورت دفن شده در مصالح بنایی 

 

9غلاف گذاری در محل عبور لوله ها در دیوار یا سقف 

 

10کنترل اجرای قائم رایزرها و رعایت فواصل استاندارد بین لوله ها
11رعایت فواصل مناسب بستهای عمودی و افقی**16-4-5-2
12استفاده ازقطعات انبساطی(Expansion joint)مناسب درمحل های تعیین شده درنقشه های اجرایی
13اجرای نقاط ثابت(fix point)وبستهای راهنما(guide) جهت صحت کارکرداتصالات انبساطی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

لوله کشی هایآب سرد و گرم مصرفی

(فولادی گالوانیزه)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*

** مقررات ملی ساختمان مبحث 16

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:  ویلا مدرن کوچک                                                           واحد / واحدها:

}}}}}}

 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14رعایت فاصله و ارتفاع استاندارد لوله ها در محل نصب شیرآلات بهداشتی مطابق دستورالعمل های اجرایی
15درپوش و تست لوله ها با شرایط اعلام شده**16-4-9-2
16عایقکاری لوله های رفت و برگشت آبگرم مصرفی 

 

17شستشو و ضدعفونی شبکه آب بهداشتی قبل از نصب شیرآلات بهداشتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: طراحی ویلاهای کوچک

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مطالعه کنید.
قرارداد تاسیسات مکانیکی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما