چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست قوطی گذاری در سیستم قالب تونلی

در سیستم قالب تونلی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:  آموزش طراحی معماری                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

           

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ: انواع ساختمان                              امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
          – لوله کشی و قوطی گذاری سقف ها درسیستم قالب تونلی
1کنترل مختصات و تعداد لوله های انتظار مطابق نقشه

Shop Drawing

 

 

2کنترل تعدادومسیرلوله کشی سیستم های مختلف  بانقشه هاواجرای آنها بین دومش سقف مطابق Shop Drawing 

 

3کنترل مختصات محل روشنائی های سقفی و دتکتورها مطابق Shop Drawing 

 

4کنترل اجرای زنجیرآویز درمحل چراغهای سقفی 

 

5کنترل کیفیت اجرای لوله کشی ها ازنظرفرم خم مناسب و اتصال لوله ها به یکدیگر 

 

6کنترل نحوه اتصال لوله ها به شبکه میلگرد سقف ها 

 

7حفاظت سرلوله ها درقوطی ها و محل های انتظار به طرز مناسب و مطمئن 

 

         – کنترل لوله کشی و قوطی گذاری در سیستم قالب تونلی پس از بتن ریزی
1کنترل مختصات لوله های انتظار ، قوطی ها و زنجیرآویز
2بریدن لوله های اضافی در داخل قوطی کلیدها ، جعبه تقسیم ها ، تابلوها
3تمیزکاری قوطی های کلید ، جعبه تقسیم ها ، تابلوها و محل بازشوها
4فنرزنی کلیه لوله های برق و جریان ضعیف و عبور نخ پلاستیکی در داخل لوله ها
5حفاظت مجدد سرلوله های داخل قوطی ها از ورود اشیای خارجی به داخل لوله ها با نصب درب قوطی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: هزینه ساخت ویلا در شمال سال ۹۹

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست کارهای برقی آسانسور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما