چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست قوطی گذاری در سیستم قالب تونلی

در سیستم قالب تونلی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:  آموزش طراحی معماری                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

           

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ: انواع ساختمان                              امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
          – لوله کشی و قوطی گذاری سقف ها درسیستم قالب تونلی
1کنترل مختصات و تعداد لوله های انتظار مطابق نقشه

Shop Drawing

 

 

2کنترل تعدادومسیرلوله کشی سیستم های مختلف  بانقشه هاواجرای آنها بین دومش سقف مطابق Shop Drawing 

 

3کنترل مختصات محل روشنائی های سقفی و دتکتورها مطابق Shop Drawing 

 

4کنترل اجرای زنجیرآویز درمحل چراغهای سقفی 

 

5کنترل کیفیت اجرای لوله کشی ها ازنظرفرم خم مناسب و اتصال لوله ها به یکدیگر 

 

6کنترل نحوه اتصال لوله ها به شبکه میلگرد سقف ها 

 

7حفاظت سرلوله ها درقوطی ها و محل های انتظار به طرز مناسب و مطمئن 

 

         – کنترل لوله کشی و قوطی گذاری در سیستم قالب تونلی پس از بتن ریزی
1کنترل مختصات لوله های انتظار ، قوطی ها و زنجیرآویز
2بریدن لوله های اضافی در داخل قوطی کلیدها ، جعبه تقسیم ها ، تابلوها
3تمیزکاری قوطی های کلید ، جعبه تقسیم ها ، تابلوها و محل بازشوها
4فنرزنی کلیه لوله های برق و جریان ضعیف و عبور نخ پلاستیکی در داخل لوله ها
5حفاظت مجدد سرلوله های داخل قوطی ها از ورود اشیای خارجی به داخل لوله ها با نصب درب قوطی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: هزینه ساخت ویلا در شمال سال ۹۹

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست کابل کشی مخابرات

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست قوطی گذاری در سیستم قالب تونلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *