چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


اصول طراحی ویلاچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

تجهیزات داخلی

(فن کویل کانالی و سقفی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
اصول طراحی نما

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه نقشه کارگاهی نصب ( shop Drawing ) 

 

2ساخت و نصب شاسی جهت اوپراتور* 

 

3نصب فن کویل برروی شاسی دروضعیت مشخص شده درنقشه های اجرایی 

 

4اتصال کانالهای رفت و برگشت و هوای تازه به فن کویلهای کانالی بوسیله اتصالات برزنتی 

 

5اتصال دهانه خروجی فن کویل سقفی به دریچه دیواری یا سقفی بوسیله اتصالات برزنتی 

 

6نصب شیر برقی کنترل دبی کویل 

 

7اتصال لوله کشیهای حرارتی به کویل گرمایی بوسیله اتصالات لرزه گیر 

 

8اتصال تشتک زیرکویل با شیب مناسب از طریق اتصال لرزه گیر به لوله دریناژ 

 

9تعبیه دریچه دسترسی مناسب زیر فن کویل جهت انجام سرویس و تعمیرات 

 

10تعبیه دریچه هواکش در دیوار یا سقف نزدیک دهانه مکش فن کویل سقفی
11نصب ترموستات اتاقی کنترل کننده فن کویل
12راه اندازی و تست بهره برداری*
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست داکت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما