چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


ویلای مدرنچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

تجهیزات داخلی

(فن کویل زمینی – رادیاتور)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 
تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
    1-  فن کویل زمینی
1کنترل ظرفیت و توزیع درفضاها براساس نقشه های اجرایی 

 

2کنترل مناسب بودن محل نصب درارتباط با سایر عناصر تاسیساتی و ساختمانی 

 

3اتصال لوله های رفت و برگشت فن کویل زمینی ازطریق اتصالات لرزه گیر 

 

4اتصال تشک زیر کویل به لوله دریناژ 

 

5استفاده از شیرفلکه کشویی برنجی روی خطوط رفت و برگشت فن کویل 

 

6نصب شیر برقی کنترل دبی 

 

7ثابت کردن فن کویل زمینی با پیچ و رول پلاک به دیوار پشتی 

 

8نصب ترموستات اتاقی کنترل کننده فن کویل 

 

9راه اندازی و تست بهره برداری*
  2-  رادیاتور
1کنترل ظرفیت و توزیع در فضاها براساس نقشه های اجرایی
2نصب شیرترموستاتیک
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

سایت اویم شاهانهچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

تجهیزات داخلی

(فن کویل زمینی – رادیاتور)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 
تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
3نصب زانوی قفلی و شیرهواگیری
4مناسب بودن تعداد پایه ها و بستها و موقعیت صحیح نصب*
5کنترل فاصله رادیاتورفولادی تادیوارپشت(cm 4-3)واجرای علمکها درآکس رادیاتور

 

 
 
 
 
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 پیوست

چک لیست تست فشار موتورخانه با آب

14-10-5 -2 آزمایش با آب

الف) آزمایش با آب باید با فشار دست کم 5/1 برابر فشار کار طراحی سیستم لوله کشی انجام شود.

١) حداقل فشارآزمایش، در هر حال نباید از ۴ بار کمتر باشد.

ب) مدت زمان آزمایش دست کم باید دو ساعت پیوسته باشد.

١) در مدت آزمایش باید همه اجزای لوله کشی و اتصال ها یک به یک بازرسی شود.

٢) درصورت مشاهده نشت باید قطعه یا اتصال معیوب تعویض یا ترمیم شود و پس از رفع عیب، آزمایش تکرار شود.

مطالعه کنید.
قرارداد تاسیسات مکانیکی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما