چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


ویلای مدرنچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

تجهیزات داخلی

(فن کویل زمینی – رادیاتور)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 
تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
    1-  فن کویل زمینی
1کنترل ظرفیت و توزیع درفضاها براساس نقشه های اجرایی 

 

2کنترل مناسب بودن محل نصب درارتباط با سایر عناصر تاسیساتی و ساختمانی 

 

3اتصال لوله های رفت و برگشت فن کویل زمینی ازطریق اتصالات لرزه گیر 

 

4اتصال تشک زیر کویل به لوله دریناژ 

 

5استفاده از شیرفلکه کشویی برنجی روی خطوط رفت و برگشت فن کویل 

 

6نصب شیر برقی کنترل دبی 

 

7ثابت کردن فن کویل زمینی با پیچ و رول پلاک به دیوار پشتی 

 

8نصب ترموستات اتاقی کنترل کننده فن کویل 

 

9راه اندازی و تست بهره برداری*
  2-  رادیاتور
1کنترل ظرفیت و توزیع در فضاها براساس نقشه های اجرایی
2نصب شیرترموستاتیک
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

سایت اویم شاهانهچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

تجهیزات داخلی

(فن کویل زمینی – رادیاتور)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 
تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
3نصب زانوی قفلی و شیرهواگیری
4مناسب بودن تعداد پایه ها و بستها و موقعیت صحیح نصب*
5کنترل فاصله رادیاتورفولادی تادیوارپشت(cm 4-3)واجرای علمکها درآکس رادیاتور

 

 
 
 
 
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 پیوست

چک لیست تست فشار موتورخانه با آب

14-10-5 -2 آزمایش با آب

الف) آزمایش با آب باید با فشار دست کم 5/1 برابر فشار کار طراحی سیستم لوله کشی انجام شود.

١) حداقل فشارآزمایش، در هر حال نباید از ۴ بار کمتر باشد.

ب) مدت زمان آزمایش دست کم باید دو ساعت پیوسته باشد.

١) در مدت آزمایش باید همه اجزای لوله کشی و اتصال ها یک به یک بازرسی شود.

٢) درصورت مشاهده نشت باید قطعه یا اتصال معیوب تعویض یا ترمیم شود و پس از رفع عیب، آزمایش تکرار شود.

مطالعه کنید.
چک لیست شبکه جمع آوری فاضلاب

چک لیست تاسیسات مکانیک

چک لیست فن کویل زمینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *