چک لیست عملیات ساختمان

چک لیست عملیات ساختمان


چک لیست عملیات ساختمانی

کرم بندی و شیب بندی بام

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: ساخت ویلاهای کوچک در شمال                                                            بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات: المان های شهری

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل تکمیل دورچینی اطراف بام و داکت ها
2تاییدیه اجرای کارهای تاسیساتی و الکتریکی مربوطه
3تمیزبودن کف ازمواد زاید
4نصب لوله های خروجی آب باران درمحل موردنظر
5اجرای لایه عایق حرارتی مطابق مشخصات
6کنترل تطابق مشخصات و ضخامت عایق حرارتی با نقشه‌های اجرایی
7تطابق جهت و مقدار شیب به محل عبور آب باران با نقشه‌های اجرایی
8اجرای ماهیچه درکنج ها طبق جزئیات اجرایی
9اجرای مش روی عایق حرارتی در صورت نیاز
10اجرای ملات با پوکه بین خطوط کرم بندی
11اجرای کف خواب های آب باران قبل از ایزولاسیون
12کنترل کیفیت و یکنواختی سطح رویه
13نگهداری رطوبت شیب بندی به مدت لازم
14پاک سازی و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست نصب پنجره و درب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما