چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI 60

چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI 60

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) طراحی کلینیک

چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI 60

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*ضوابط و استاندارد شرکت گاز

** دستورالعمل های کارخانه سازنده

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه نقشه های اجراییشبکه گازرسانی 

 

2اخذ تاییدیه نقشه های شبکه گازرسانی از شرکت گاز 

 

3ساخت ایستگاه گاز براساس نقشه های استاندارد* 

 

4استفاده از لوله و اتصالات پلی اتیلن گازی استاندارد 

 

5استفاده از شیرآلات متناسب با لوله های پلی اتیلن 

 

6ساخت علمک ها در کارگاه مورد تایید شرکت گاز 

 

7اخذ تاییدیه جهت لوله و اتصالات و شیرآلات از ناظر شرکت گاز 

 

8کنترل مناسب بودن ابزار و وسایل اجرای کار 

 

9کنترل موقعیت و عرض و عمق حفاری ترانشه ها جهت جلوگیری ازتداخل باسایر شبکه های زیربنایی 

 

10غلافگذاری جهت عبور لوله ها از زیر معابر سواره رو
11انجام جوشکاریهای الکتروفیوژن لوله واتصالات**
12کنترل کیفیت جوشکاریها
13انجام تست فشار*
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI 60

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

* ضوابط و استاندارد شرکت گاز

** دستورالعمل های کارخانه سازنده

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14پوشاندن اطراف لوله ها با ماسه بادی یا خاک سرندی(حداقل 20 سانتی متر) 

 

15نصب نوار اخطار بر روی مسیر لوله کشی 

 

16پر کردن ترانشه تا سطح خاک اطراف با خاک نرم 

 

17اخذ تاییدیه شبکه گازرسانی از شرکت گاز 

 

18نصب و راه اندازی ایستگاه گاز 

 

19تزریق گاز و نصب رگولاتورها 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مطالعه کنید.
پیوست چک لیست سیستم های اطفاء حریق

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما