چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI 2

چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI 2 چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI 2

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها: ساخت آپارتمان 450 متری

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*ضوابط شرکت گاز

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:

}}}}}}

 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه نقشه های اجرایی* 

 

2اخذ تاییدیه نقشه ها از ناظر شرکت گاز 

 

3استفاده از لوله و اتصالات مانسمان با وزن متوسط 

 

4استفاده از شیرآلات فلنجی استاندارد گازی 

 

5اخذ تاییدیه لوله و اتصالات و شیرآلات از ناظر شرکت گاز 

 

6کنترل مناسب بودن لوازم و ایزار اجرای کار 

 

7زنگ زدایی و اجرای عایق رطوبتی جهت لوله های توکارو لوله های داخل سقف کاذب 

 

8استفاده از بست مناسب و رعایت فواصل استاندارد بستها در لوله کشی های روکار 

 

9غلافگذاری جهت لوله ها در عبور از دیوار سقف 

 

10روانکاری شیرهای فلنجی قبل از نصب
11ارتفاع و موقعیت مناسب شیرها به نسبت وسایل گازسوز
12رعایت فواصل لوله ها و شیرها از تجهیزات برقی
13کیفیت جوشکاری
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

شبکه گازرسانی

( با فشار PSI 2 )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

* ضوابط شرکت گاز

**

پروژه: عکس برج مسکونی                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

}}}}}}

 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14رادیوگرافی سرجوشها تحت نظارت ناظر شرکت گاز
15درپوش و تست دما به فشار تحت نظارت ناظر شرکت گاز
16رنگ آمیزی نهایی لوله های روکار 

 

17 تهیه نقشه های ازبیلت 

 

18اخذ تاییدیه شبکه گازرسانی از ناظر شرکت گاز 

 

19حفاظت از شبکه گازرسانی تا پایان مراحل نازک کاری 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: انواع المان شهری

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست فن کویل کانالی و سقفی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما