چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

شبکه کامپیوتر

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                        ویلای مدرن کوچک                                      بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل اجرای لوله کشی بین هر Node شبکه تا Rack مربوط به آن 

 

2کنترل ارتفاع لوله کشی درمحل نصب Rack های فرعی و Rack اصلی 

 

3کنترل تامین برق Ups درمحل نصب Rack ها براساس نقشه های اجرائی 

 

4کنترل اجرای سیم کشی ارت بین Rack ها براساس نقشه های اجرائی 

 

5کنترل نوع کابل موردنیاز شبکه و سفارش خرید آن براساس نقشه های اجرائی 

 

6کنترل اجرای کابلکشی شبکه با رعایت طول کابل انتظار در محل Rack های فرعی و Rack اصلی و Node ها 

 

7کنترل شماره گذاری کابلهای اجراشده بین هر Node و Rack 

 

8کنترل نوع Rack های مورد نیاز فرعی و اصلی و سفارش خرید آنها 

 

9کنترل لیست لوازم کنترلی و تهویه  Rack ها و سفارش خرید آنها 

 

10کنترل تامین برق تجهیزات سرمایشی در محل استقرار Rack اصلی
11کنترل لیست تجهیزات شبکه شامل Server ، Node ، سوئیچ ، Patch Panel ، Patch cord و ….و سفارش خرید آنها براساس نقشه های اجرائی
12کنترل عملکرد شبکه کامپیوتر به وسیله تست کابلهای اجراشده و تست Node ها
توضیحات:

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: ویلا مدرن کوچک

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست سیستم صاعقه گیر

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست شبکه کامپیوتر

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما