چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


چک لیست شبکه جمع آوری فاضلاب

چک لیست شبکه جمع آوری فاضلاب چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) طراحی کلینیک دندان پزشکی

شبکه جمع آوری فاضلاب

محوطه( پلی اتیلن )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*ضوابط و استاندارد شرکت آب و فاضلاب

** دستورالعملهای کارخانه سازنده

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:     طراحی ویلا                          امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه نقشه های اجرایی* 

 

2کیفیت مواد اولیه بکار رفته در ساخت لوله و اتصالات 

 

3تهیه لوله و اتصالات از یک کارخانه واحد 

 

4کنترل دقتهای ابعادی در ساخت لوله و اتصالات 

 

5کنترل مناسب بودن ابزار و وسایل اجرای کار 

 

6کنترل موقعیت و ابعاد و عمق حفاری ترانشه ها جهت جلوگیری از برخورد با سایر شبکه های زیربنایی 

 

7ایجاد امکان شیب بندی مناسب لوله ها 

 

8اجرای کلیه قسمتهای شبکه زیر تراز یخبندان و پایین تر از رقوم کارگذاری لوله های آبرسانی** 

 

9مطابقت درجه حرارت هیترو فشار و زمان جوشکاری 

 

10کیفیت جوشکاری
11شیب بندی و ثابت کردن لوله ها**
12ساخت منهولها و دراپ منهولها مطابق نقشه های استاندارد
13پوشش اطراف لوله با ماسه بادی یا خاک سرندی به ضخامت حداقل 20 سانتی متر
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

چک لیست شبکه جمع آوری فاضلاب

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

شبکه جمع آوری فاضلاب طراحی نما ساختمان

محوطه( پلی اتیلن )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*ضوابط و استاندارد شرکت آب و فاضلاب

** دستورالعملهای کارخانه سازنده

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
چک لیست شبکه جمع آوری فاضلاب

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14پرکردن ترانشه با خاک نرم تا سطح زمین اطراف
15رگلاژ دریچه های چدنی منهولهابا پوشش نهایی محوطه
16اتصال شبکه فاضلاب محوطه به شبکه فاضلاب شهری یا تجهیزات تصفیه فاضلاب محلی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت طراحی مطب پزشک

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست داکت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما