چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


چک لیست شبکه آبرسانی و آبیاری

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست شبکه آبرسانی و آبیاری

محوطه( پلی اتیلن )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*ضوابط و استاندارد شرکت آب و فاضلاب

** دستورالعملهای کارخانه سازنده

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه نقشه های اجرایی* 

 

2مطابقت رده و کیفیت لوله ها و اتصالات و شیرآلات با فشارکار سیستم 

 

3تهیه لوله و اتصالات از کارخانه واحد 

 

4استفاده از فلنجهای پلی اتیلن جوشی جهت سایزهای بالاتر از125 میلی متر 

 

5استفاده از اتصالات چدنی فلنج دار جهت سایزهای بالاتر از 125 میلی متر 

 

6کنترل موقعیت و ابعاد حفاری ترانشه ها جهت جلوگیری از برخورد با سایر شبکه های زیربنایی 

 

7رعایت حریم عرضی حداقل 1 متر با لوله های شبکه جمع آوری فاضلاب 

 

8اجرای کلیه قسمتهای شبکه زیر تراز یخبندان و بالاتر از تراز کارگذاری شبکه جمع آوری فاضلاب 

 

9غلافگذاری جهت لوله هایی که از زیر معابر سواره رو عبور می نماید 

 

10کنترل مناسب بودن ابزار و وسایل اجرای کار
11مطابقت درجه حرارت هیتر و فشار و زمان جوشکاری**
12کیفیت جوشکاری فلنج های پلی اتیلن
13نصب اتصالات پیچی**
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

شبکه آبرسانی و آبیاری

محوطه ( پلی اتیلن )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

* ضوابط و استاندارد شرکت آب و فاضلاب

** دستورالعملهای کارخانه سازنده

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14اجرای شبکه تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب
15ساخت دریچه بازدید (Man hole ) جهت شیرفلکه ها و شیرهای فشارشکن و شیرهای تخلیه و هواگیری
16ساخت حوضچه کنتور مطابق با نقشه های ……* 

 

17ساخت حوضچه جهت شیرهای برداشت آبیاری مطابق با نقشه های ……* 

 

18تست هیدرولیکی شبکه ها تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب و براساس ………** 

 

19پوشش اطراف لوله با ماسه بادی یا خاک سرندی به ضخامت حداقل 20 سانتی متر 

 

20آجرچینی روی مسیر لوله ها 

 

21پرکردن ترانشه با خاک نرم تا سطح زمین اطراف 

 

22شستشو و ضدعفونی شبکه آبرسانی و اتصال به شبکه شهری 

 

23اتصال شبکه آبیاری محوطه به شبکه آبیاری شهری یا مخزن در ارتفاع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

بازسازی آپارتمان

مطالعه کنید.
چک لیست لوله کشی گاز مبرد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما