چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم صوتی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:    طراحی ساختمان اداری-تجاری                                                         بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل کابلکشی یا سیم کشی انجام شده ازنظرتعداد ، نوع ، اجرای کامل مسیرها و طول کابل یا سیم انتظار درمحل نصب تجهیزات براساس نقشه های اجرائی 

 

2کنترل تجهیزات مورد نیاز با نقشه ها و سفارش خریدآنها 

 

3کنترل تامین برق مطمئن برای مرکز سیستم صوتی همراه با حفاظت مناسب 

 

4کنترل محل نصب صحیح بلندگوها از نظر ارتفاع و سربندی صحیح بلندگوهای دیواری و سقفی (توکار- روکار ) 

 

5کنترل شماره گذاری هر زون روی کابلها در محل مرکز سیستم صوتی 

 

6کنترل سربندی صحیح تجهیزات درمحلهای مقرر براساس نقشه های اجرائی 

 

7کنترل نصب و سربندی صحیح Rack و سایر تجهیزات مرکز سیستم صوتی 

 

8کنترل عملکرد سیستم صوتی به وسیله تست هریک از تجهیزات براساس مشخصات فنی و کارائی سیستم 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: طراحی اشپزخانه

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست قوطی گذاری در سیستم قالب تونلی

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست سیستم صوتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما