چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم صاعقه گیر

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:             ویلا کوچک                                                بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1مطابقت مشخصات تجهیزات صاعقه گیربا مشخصات فنی مصوب و نقشه
2کنترل سایز سیم یاتسمه ارت حدفاصل بام تا سکسیونر ارت 

 

3کنترل اجرای سیم یا تسمه ارت ردیف بالا از نظر محل اجرا که روی نمای ساختمان یاداخل داکت مستقل باشد 

 

4کنترل تعداد بستهای تسمه ارت در طول مسیر 

 

5کنترل اجرای خم مجاز تسمه ارت در طول مسیر
6کنترل سایز سیم یا تسمه ارت حدفاصل سکسیونرارت تاچاه صاعقه گیر 

 

7کنترل مقاومت زمین مورد نیاز برای چاه ارت صاعقه گیر 

 

8کنترل ارتفاع نصب و چگونگی اجرای پایه ، صاعقه گیر ، تسمه میانی و چراغ هشدار دهنده در بام 

 

9کنترل و تست عملکرد چراغ هشدار دهنده در بالای صاعقه گیرتوسط فتوسل 

 

10کنترل پوشش مناسب ارت ( توسط لوله  P.V.C ) درحدفاصل سکسیونر و چاه ارت 

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی و ساخت ویلا

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست نصب کلید پریز

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست سیستم صاعقه گیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما