چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

سیستم درب بازکن

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*دستورالعمل کارخانه سازنده

**

طـرح:      بتن نما                                                       بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

                                

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل کابلکشی انجام شده از نظر تعداد ،نوع کابل ، اجرای کامل مسیرها ، طول کابل انتظار 

 

2کنترل تجهیزات درب بازکن (گوشی ها – پانل – ترانس – قفل ) مطابق سفارش خرید 

 

3کنترل نصب برچسب شناسائی واحدها روی کابلهای درب بازکن در جعبه تقسیم های جریان ضعیف 

 

4کنترل نصب و سربندی تجهیزات* 

 

5تست سیستم درب بازکن با هریک از گوشی ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: مشاوره نمای ساختمان

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست کابل محوطه نیرو رسانی

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست سیستم درب بازکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما