چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


ویلای کوچک مدرنچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم برق اضطراری دیزل ژنراتور

( دیزل ژنراتور )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل مشخصات دیزل ژنراتور اضطراری و تابلوی Change over براساس نقشه های اجرائی 

 

2کنترل اجرای فونداسیون دیزل ژنراتور بر اساس نقشه سازنده آن 

 

3کنترل استفاده از پلاستوفوم با دانستیه حداقل 30 جهت زیر و اطراف فونداسیون دیزل ژنراتور در زمان بتن ریزی 

 

4کنترل اجرای چاه ارت و اتصال سیم ارت به بدنه دیزل ژنراتور 

 

5کنترل وجود هیتر در دیزل ژنراتور جهت راه اندازی سریع آن در زمان اضطرار 

 

6کنترل کارکرد صحیح منبع سوخت روزانه دیزل ژنراتور و نشاندهنده ظرفیت آن 

 

7کنترل اجرای منبع سوخت اصلی که منبع سوخت روزانه دیزل ژنراتور را تغذیه می نماید. 

 

8کنترل نحوه تهویه هوای اتاق دیزل ژنراتور 

 

9کنترل کابلهای ورودی و خروجی و اتصال صحیح به تابلو برق اضطراری مطابق نقشه های اجرائی 

 

10کنترل استقرار صحیح دیزل ژنراتور روی فونداسیون ، ترازبودن آن و آچارکشی
11کنترل عملکرد باطری ها و شارژر
12کنترل تخلیه دود از دودکش
13کنترل راه اندازی و تست دیزل ژنراتور اضطراری
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: ویلاهای کوچک مدرن

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست سیستم صوتی

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست سیستم برق اضطراری دیزل ژنراتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *