چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


ویلای کوچک مدرنچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم برق اضطراری دیزل ژنراتور

( دیزل ژنراتور )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل مشخصات دیزل ژنراتور اضطراری و تابلوی Change over براساس نقشه های اجرائی 

 

2کنترل اجرای فونداسیون دیزل ژنراتور بر اساس نقشه سازنده آن 

 

3کنترل استفاده از پلاستوفوم با دانستیه حداقل 30 جهت زیر و اطراف فونداسیون دیزل ژنراتور در زمان بتن ریزی 

 

4کنترل اجرای چاه ارت و اتصال سیم ارت به بدنه دیزل ژنراتور 

 

5کنترل وجود هیتر در دیزل ژنراتور جهت راه اندازی سریع آن در زمان اضطرار 

 

6کنترل کارکرد صحیح منبع سوخت روزانه دیزل ژنراتور و نشاندهنده ظرفیت آن 

 

7کنترل اجرای منبع سوخت اصلی که منبع سوخت روزانه دیزل ژنراتور را تغذیه می نماید. 

 

8کنترل نحوه تهویه هوای اتاق دیزل ژنراتور 

 

9کنترل کابلهای ورودی و خروجی و اتصال صحیح به تابلو برق اضطراری مطابق نقشه های اجرائی 

 

10کنترل استقرار صحیح دیزل ژنراتور روی فونداسیون ، ترازبودن آن و آچارکشی
11کنترل عملکرد باطری ها و شارژر
12کنترل تخلیه دود از دودکش
13کنترل راه اندازی و تست دیزل ژنراتور اضطراری
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: ویلاهای کوچک مدرن

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست سیستم اعلام حریق

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست سیستم برق اضطراری دیزل ژنراتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما