چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


طراحی ویلای مدرن کوچکچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم اعلام حریق

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل کابلکشی انجام شده از نظرتعداد ، نوع کابل ، اجرای کامل مسیرها ، طول کابل انتظار 

 

2کنترل تجهیزات خریداری شده با سفارش خرید و نقشه ها 

 

3کنترل تامین برق مطمئن برای مرکز اعلام حریق براساس نقشه ( برق UPS یا اضطراری ) 

 

4کنترل نصب صحیح مرکز ، دتکتورها ، شاسی ها ، آژیرها از نظر محل نصب و ارتفاع نصب هریک از تجهیزات مطابق نقشه ها و دستورالعمل ها 

 

5کنترل شماره گذاری هر زون یا لوپ روی کابلها درمحل مرکزسیستم اعلام حریق 

 

6کنترل سربندی صحیح تجهیزات اعلام حریق 

 

7کنترل نصب و سربندی صحیح مرکز سیستم اعلام حریق 

 

8کنترل عملکرد سیستم اعلام حریق به وسیله تست هریک از تجهیزات براساس مشخصات فنی و کارائی سیستم 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: ساخت ویلای کوچک

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست قوطی گذاری در سیستم قالب تونلی

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست سیستم اعلام حریق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *