چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم آنتن مرکزی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:    معماران                                                         بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

           

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل اجرای ساپورت جهت پایه آنتن در سقف یا دیوارخرپشته 

 

2کنترل کابلکشی انجام شده از نظرتعداد ، نوع کابل ، اجرای کامل مسیرها ، طول کابل انتظار 

 

3کنترل نصب برچسب شناسـائی واحدها روی کابلهـای سیستم آنتن مرکزی در جعبه تقسیم های جریان ضعیف 

 

4کنترل تجهیزات خریداری شده با رایزر دیاگرام آنتن مرکزی و سفارش خرید 

 

5کنترل تامین برق مطمئن برای تقویت کننده سیستم آنتن مرکزی همراه با حفاظت مناسب 

 

6کنترل نصب و سربندی صحیح تجهیزات آنتن مرکزی (آنتن–Splitter–Top off– پریزها ) 

 

7کنترل عملکرد سیستم آنتن مرکزی به وسیله گرفتن تصویر مناسب از هریک از پریزهای آنتن 

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: اجرای آبنما

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست موتورخانه مرکزی

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست سیستم آنتن مرکزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما