چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست سقف کاذب چوبی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:        گروه معماری                                                     بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تکمیل کارهای تاسیساتی مربوطه
2کنترل اجرا بلاستر سیمانی دیواره زیرسقف کاذب و هوابندی کامل نسبت به داکت ها
3ابعاد و جنس چوب های زیرسازی
4تطابق رنگ ، کیفیت و جنس چوب رویه سقف با طرح معماری
5کنترل زوایا و نحوه اجرا درمحل اتصال سقف به دیوار و ارتفاع سقف
6کنترل امتداد زیرسازی نهایی
7فواصل زیرسازی و نحوه اتصال آن به سقف
8امکان بازدید و تعویض چراغ های سقفی و سایر تاسیسات برقی و مکانیکی
9اتصال مناسب قاب چوبی و شیشه ای (درصورت وجود)
10تطابق ابعاد و محل بازشوها با نقشه های اجرایی (چراغ و دریچه و………..)
11تطابق شیارها با نقشه های اجرایی
12کیفیت رنگ رویه درصورت اجرا
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی دفتر اداری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست نصب و رنگ آمیزی فلاشینگ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما