چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست ساخت و نصب کلاف فلزی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:  طراحی المان شهری                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل پروفیل مصرفی کلاف فلزی طبق مشخصات فنی
2کنترل ابعادکلاف با ابعاد بازشو
3کنترل نصب ساپورت در گوشه ها و تطابق زوایا
4کنترل سنگ کاری و پلیسه گیری محل جوش ها
5پاک سازی سطح از آلودگی و اجرای ضد زنگ با پوشش کامل**11-4-5
6رعایت ایمنی هنگام حمل و جلوگیری از اعوجاج و تغییر زوایا
7استفاده ازمش روی سطح قبل از نصب کلاف جهت نازک کاری ، درصورت نیاز و دستورکار
8کنترل کد ارتفاعی نصب کلاف فلزی و رعایت فاصله تا بر نما
9کنترل تساوی فواصل افقی و شاقولی کلاف از سطح کار
10کنترل بر و ابعاد و شاقول کلاف های نصبی در طبقات مختلف طبق نقشه
11کنترل ثابت شدن کلاف پس از نصب
12تمیزکاری محل
 

 

توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: مساحت سینما

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

ساخت و نصب کلاف فلزی

 

 

11-4-5 سطوح آماده شده به وسیله عملیات زنگ زدایی را باید بلافاصله به وسیله لایه ای از ضد زنگ برای مدت محدودی که از مقادیر زیر تجاوز ننماید، محافظت نمود. لایه که قبل از نصب و مونتاژ و رنگ آمیزی دائم اجرا می شود، باید حداقل 20 میکرون ضخامت داشته باشد.

شصت روز برای محیط با رطوبت نسبی کمتر از 60%

سی روز برای محیط با رطوبت نسبی بین 60% تا 75%

پانزده روز برای محیط با رطوبت نسبی بین 75% تا 85% آموزش طراحی نمای ساختمان

در صورت تجاوز از مدت­های فوق و یا در صورت مشاهده زنگ زدگی پیش از رنگ آمیزی اصلی، باید عملیات زنگ­زدایی تکرار شود. 

 

 

 

مطالعه کنید.
نمونه قرارداد برقکاری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما