چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست زیرسازی سقف کاذب رابیتس

( رابیتس )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:  براکت معماری                                                            بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه نقشه های اجرایی سقف کاذب تایید شده
2تاییدیه تکمیل بودن کارهای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
3کنترل هوابندی کامل فضاهای زیر سقف کاذب*8-2-4-4
4پوشش کاشی و سرامیک جهت حفاظت در مقابل جوشکاری 
5کنترل ابعاد پروفیل های زیرسازی(میلگرد حداقل 6 میلی متر)*الف-18-3-1-1
6کنترل جنس پروفیل های زیرسازی*الف-18-3-1-1
7کنترل فواصل و نحوه اجرای شبکه فلزی*الف-18-3-1-1
8تطابق تعداد ساپورت ها با نقشه های اجرایی*ث-18-3-1-2-1
9کنترل محل چراغ ها و هواکش های سقفی
10کنترل نوع و نحوه استفاده از فشنگهای مخصوص چکش پرچ*18-3-1-2
11استفاده از نبشی مناسب در محل برخورد سقف به دیوار*بند2 18-3-1-3
12ایجاد درز انبساط حرارتی در اطراف سقف*بند2 18-3-1-3
13کنترل کیفیت جوشکاری
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

زیرسازی سقف کاذب

( رابیتس )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:     تکنیک سازه ای در طراحی برج                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14کنترل کیفیت و نحوه اتصال سقف کاذب به زیرسازی
15کافی بودن تعداد آویزها(درهرمترمربع حداقل 3 عدد)*18-3-1-4
16بستن رابیتس در فواصل مناسب به وسیله سیم گالوانیزه*18-3-1-4
17پاکیزه بودن میلگردها و نبشی ها*18-3-1-4
18اجرای کامل و صحیح ضدزنگ 
19تمیزکاری و حمل مواد و مصالح مازاد 
 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: تعریف طراحی معماری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی زیرسازی سقف کاذب(رابیتس)

8-2-4-4 عايقكاري بامها و سقفها

بامها ممكن است به سه روش اجرا شوند، بامهاي با شيب كم يا تخت، بامهاي با شيب زياد كه شيب آنها از زير سقف نيز ديده مي‌شود و بامهاي شيبدار با فضاي زير شيرواني و سقف دو پوشه.

گرمابندي بامهاي تخت و كم شيب با انواع عايقهاي صلب بر روي سقف انجام مي‌گيرد و لايه نم‌بند روي آن اجرا مي‌شود. گرمابندي بامهاي شيبدار كه شيبشان از زير نمايان است، نيز به همين روش اجرا مي‌شود. راه حل ديگر براي اين قبيل بامها استفاده از قطعات عايق صلب در بين تيرچه‌ها است، در اين حالت فاصله هوايي بين بام‌پوش و عايق به منظور تهويه، پيش‌بيني شده و روي عايق از زير سقف نيز با مصالحي نظير تخته گچي يا توري اندود پوشانده مي‌شود.

عايقكاري حرارتي بامهاي شيبدار دو پوش مستقيماً بر روي سقف كاذب و بين تيرچه‌هاي آن انجام مي‌گيرد، انواع مصالح عايق به صورت قطعه‌اي، پتويي و انباشته را مي‌توان در اين سقفها به كار برد. چنانچه عايق داراي لايه نم‌بند باشد، اين لايه بايد در سمت داخل (طرف گرم) ساختمان قرار گيرد.

عايق حرارتي سقف بايد تا روي ديوار خارجي امتداد يابد، ولي بايد دقت شود كه راه عبور لوله‌هاي تأسيسات، هواروها، دودكشها و مانند اينها را مسدود نكند، انتهاي قطعات بايد محكم به هم فشرده شوند، به قسمي كه عايق يكپارچه‌اي حاصل شود. در مكانهاي نصب چراغ سقفي توكار در سقف كاذب، تا فاصله 75 سانتيمتري اطراف را نبايد عايقكاري كرد، زيرا افزايش دماي اطراف چراغ ممكن است باعث آتش‌سوزي شود. جاسازي محل چراغ را كه عايقكاري نشده است، بايد با مصالحي مانند تخته گچي به شكل يك جعبه انجام داد و سپس مبادرت به عايقكاري اطراف و روي آن نمود. اطراف محل عبور دودكش نيز بايد با مصالحي عايق شود كه آتش نگيرد. عايقكاري محل دريچه دسترسي به بالاي سقف كاذب نيز بايد با دقت و همانند محل چراغها صورت گيرد، به علاوه هوابندي اطراف دريچه نيز ضروري است. پس از اتمام عايقكاري پيرامون سقف و محل ديوارهاي خارجي، روي لبه‌هاي افقي (يا مورب) و كناره‌هاي قائم عايق را بايد با قرار دادن قطعاتي از چوب، تخته لايي، فيبر يا مقوا در بين تيرچه‌ها پوشاند، به اين ترتيب علاوه بر جلوگيري از جابه‌جا شدن قطعات عايق، مي‌توان مطمئن شد كه مانعي بر سر راه تهويه فضاي بالاي سقف كاذب وجود ندارد.

 

 

18-3-1-1 آويزهايي كه بموقع پيش‌بيني شده‌اند

براي آويزهاي قائم مي‌توان از مصالح زير استفاده كرد:

الف:  ميلگردهاي فولادي (آرماتور) به قطر حداقل 6 ميليمتر

تعداد آويزهاي قائم در هر مترمربع و فاصله آنها از يكديگر بستگي به نوع پوشش سقف كاذب بخصوص قابليت تحمل و تغيير شكل آنها دارد. تعداد اين آويزها متناسب با نوع سقف مشخص خواهد شد. آويزها حتي‌المقدور بايد به فواصل مساوي از يكديگر قرار گرفته، شاقولي و صاف باشند. براي اتصال آويزها به سقفهاي با اسكلت فلزي، بايد از پيچ و مهره يا جوش استفاده شود. اتصال به غير از پيچ و مهره يا جوش، موقعي قابل قبول است كه به تأييد دستگاه نظارت برسد. پس از جوشكاري، محل جوش بايد به وسيله مواد ضد زنگ پوشانيده شود. در سقفهايي كه اسكلت چوبي دارند، اتصال آويزهاي قائم به وسيله پيچ يا قلاب انجام مي‌شود. پيچ و قلاب بايد حداقل 50 ميليمتر در چوب وارد شوند. از وارد كردن پيچها با ضربه چكش، بايد خودداري گردد.

18-3-1-2 آويزهايي كه پس از ساختن سقف بتن فولادي به وسيله اتصالات فلزي يا مفتولهاي فلزي به سقف متصل مي‌شوند.

الف:مقاومت 28 روزه بتن باید حداقل برابر 30 مگاپاسکال و ضخامت آن دست کم یکصد میلیمترباشد.

ب: بارهای وارد برسقف بتن آرمه نباید از بار مجازی که سقف براساس آن محاسبه و اجراشده است ، تجاوز نماید.

پ: قطر میله هایی که به کار می روند ، باید حداقل 4/3 میلیمتر باشد و آویزها حداقل 25 میلیمتردربتن وارد شوند.

ت:   تمام اتصالات بايد مورد بازرسي واقع شوند تا از استحكام آنها اطمينان حاصل شود.

ث:   حداقل تعداد آويزها براي هر نوع سقف كاذب مطابق نقشه‌هاي اجرايي و توضيحات بعدي اين فصل خواهد آمد.

ج:    در تيرهاي باربر بتني، اتصالات بايد در سطوح جانبي و حداقل در فاصله 12 سانتيمتر از ضلع زيرين تير، كار گذاشته شوند.

چ:    در مورد استفاده از چكشهاي فشنگي (تپانچه) براي اتصال آويزها، بايد از دستورات كارخانه سازنده چكشها تبعيت نمود و بخصوص اين نكته را در نظر داشت كه تحت هيچ شرايطي، نبايد از فشنگهاي مخصوص يك نوع چكش براي چكشهاي ديگر استفاده شود.

ح:    فشنگها نبايد در داخل سوراخهاي موجود شليك شوند.

خ:    هنگام استفاده از چكشهاي فشنگي براي نصب آويز، حداقل فاصله تا لبه قطعات بتني به نوع تپانچه و دستورات دستگاه نظارت بستگي دارد.

د:     به هنگام شليك، ابزار را بايد عمود بر سطح كار نگاه داشت.

ذ:     چون فشنگ تپانچه‌ها توسط رنگ آنها از يكديگر متمايز مي‌شوند، بايد افرادي كه اين ابزارآلات را مورد استفاده قرار مي‌دهند، به بيماري كوررنگي مبتلا نباشند.

ر:     به افراد كمتر از 18 سال، نبايد اجازه استفاده از اين ابزارها داده شود.

ز:     در موقع كار براي اجتناب از حوادث ناشي از كمانه كردن يا شكستن و يا برگشت ميخها، به جز فرد مسئول و كمك او، نبايد افراد ديگري در محدوده شليك حضور داشته باشند. اين افراد بايد به وسايل ايمني مجهز باشند.

18-3-1-3 پروفيلهاي اصلي و فرعي افقي

بسته به اينكه پروفيلهاي اصلي و فرعي از چه مصالحي باشند، دو حالت متمايز مشخص مي‌گردد.

الف:  چنانچه جنس پروفيلهاي اصلي و فرعي افقي از فولاد يا فولاد گالوانيزه باشد بايد:

1-       سطح مقطع اين پروفيلها توسط دستگاه نظارت تعيين گردد، ولي حداقل مقاومت اين مقاطع براي پروفيلهاي اصلي و فرعي به ترتيب نبايد از مقاومت آرماتور به قطر 10 و 6 ميليمتر كمتر باشد.

       2-    در محل برخورد سقف كاذب به ديوار، توصيه مي‌گردد كه حداقل از يك نبشي 2×20×20 استفاده شود.

ب:   چنانچه جنس پروفيلهاي اصلي و فرعي از آلومينيوم، چوب يا ساير مصالح باشد:

       1-    در صورتي كه در مورد پروفيلهاي اصلي و فرعي به جاي فولاد از چهارتراش چوبي استفاده مي‌شود، چوب مورد نظر بايد از نوع چوب نراد خارجي (روسي يا مشابه) باشد. ابعاد قطعات چوبي ياد شده براي قطعات اصلي و فرعي، حداقل و به ترتيب برابر 6×4 و يا 4×4 سانتيمتر خواهد بود.

       2-    در خصوص استفاده از آلومينيوم و يا ساير مصالح نيز ابعاد پروفيلها بستگي به محاسبات انجام شده دارد، ولي به هر حال مقاومت پروفيلهاي اصلي و فرعي از هر لحاظ، نبايد به ترتيب از مقاومت ميلگردهاي فولادي نمره 10 و 6 كمتر باشد.

علاوه بر نكات فوق سقفهاي كاذب بايد در مقابل نيروهاي جانبي مقاوم بوده و چنانچه تأسيسات حرارتي نظير كانال و لوله در زير سقف اصلي قرار مي‌گيرند (حد فاصل سقف اصلي و سقف كاذب)، ايجاد درز انبساط در اطراف سقف به منظور تأمين جا براي تغيير مكانهاي حرارتي، ضروري است. چنانچه براي سقف كاذب دريچه بازديد در نظر گرفته شده باشد، بايد اين دريچه با دقت كافي و در محل مناسب ايجاد گردد.

18-3-1-4 پوشش زيرين سقف كاذب

الف:  رابيتس

       در مورد رابيتس چنانچه در ملات ماسه سيمان استفاده مي‌شود، توصيه مي‌گردد رابيتس از نوع فولاد سياه و اگر از ملات گچ استفاده مي‌شود، بهتر است رابيتس از نوع گالوانيزه باشد. رابيتس بايد در فواصل معين به وسيله مفتول مناسب به آهن‌بندي بسته شود، به قسمي كه هيچ‌گونه برجستگي يا فرورفتگي در سطوح تمام شده ديده نشود. فاصله پروفيلهاي اصلي از يكديگر چنانچه از رابيتس نمره 2 استفاده مي‌شود، بايد حداكثر برابر 35 سانتيمتر و در مورد استفاده از رابيتس نمره 3 اين فاصله حداكثر برابر 50 سانتيمتر مي‌باشد. براي بستن پروفيلهاي فرعي افقي به پروفيلهاي اصلي و اتصال رابيتس به پروفيلهاي فرعي، از مفتول دولاي سيمي به قطر حداقل 7/0 ميليمتر استفاده مي‌شود. تعداد آويزهاي قائم اين نوع پوشش در هر مترمربع حداقل 3 عدد مي‌باشد. به علاوه نكات مذكور در 18-3-1-1 و 18-3-1-2 و 18-3-1-3 نيز بايد رعايت گردند.

ب:   كانتكس

       تمام نكات فني ذكر شده در مورد رابيتس از لحاظ آويزها، پروفيلهاي اصلي و فرعي افقي، فواصل و حداقل ابعاد، در مورد كانتكس نيز صادق است. چنانچه در نقشه‌هاي اجرايي طريقه خاصي براي جلوگيري از آسيب‌رساني موريانه و يا ساير حشرات مزاحم به كانتكس پيش‌بيني نشده باشد، در اين صورت بايد روي حصير كانتكس، دوغاب گچ و يا آهك بريزند، به قسمي كه اين دوغاب تمام سطح را پوشانده و قشر نازكي بر روي كانتكس تشكيل دهد.

 

 

پ:   لمبه آلومينيوم

       در اين پوشش مراحل اجراي كار به شرح زير است:

       1-    پروفيلهاي ناوداني آلومينيوم را در ارتفاع سقف كاذب به ديوارها وصل مي‌كنند.

2-       تسمه‌هاي آويز را كه از جنس فولاد گالوانيزه است، به سقف متصل مي‌نمايند. فاصله اين آويزها در امتداد ورقهاي لمبه، حداكثر 20/1 متر و در جهت عمود بر ورقهاي مذكور، حداكثر برابر 35/1 متر مي‌باشد. هر تسمه مجهز به يك بست قابل تنظيم[1] مي‌باشد.

3-       پروفيلهاي ناوداني گالوانيزه را به تسمه‌ها وصل مي‌كنند. فاصله اين پروفيلها از يكديگر، حداكثر 20/1 متر است و فاصله اولين پروفيل تا ديوار، نبايد از 30 سانتيمتر تجاوز نمايد.

4-       قطعات لمبه آلومينيوم طوري به سقف وصل مي‌شود كه يك سر آن در داخل ناوداني چسبيده به ديوار و سر ديگر آن در ناوداني متصل به آويزها قرار مي‌گيرند.

       5-    نكات مذكور در 18-3-1-1 و 18-3-1-2 و 18-3-1-3، بايد در مورد اين پوشش نيز رعايت گردد.

ت:   لمبه چوبي

       اجراي كار در مورد اين پوشش به شرح زير است:

       1-    قبل از اجراي لمبه‌كوبي، بايد دور سقف را با چهارتراش مناسب، كلاف‌كشي و تراز كرد.

4-       قطعات باربر افقي فرعي را بايد از چوب و قطعات باربر اصلي را از پروفيل فولادي يا چهارتراش چوبي، تهيه و به آويزهاي از پيش نصب شده متصل نمود.

5-        لمبه‌ها را كه از قبل تهيه شده است، بايد با چسب و ميخ به چهارتراشها متصل كرد.

لازم به يادآوري است كه بايد لمبه‌ها را با ماشين لمبه‌زني و يا به طرق ديگر كه به صورت فاق و زبانه داخل يكديگر شوند، آماده نمود، به طوري كه چفتها نمايان باشند. وجود چفت براي آنست كه در مواقع انقباض، لبه درزها به صورت نامناسبي درنيايند. چوب مورد مصرف در لمبه‌ها، بايد چوب نراد خارجي (روسي يا مشابه) باشد. حداقل تعداد­آويزها در هر مترمربع 3عدد مي‌باشد، به­علاوه رعايت نكات مذكور در 18-3-1-1 و 18-3-1-2 و 18-3-1-3 الزامي است.

ث:   قطعات پيش‌ساخته گچي

       ابتدا بايد در كنار ديوار در ارتفاع تعيين شده براي سقف كاذب نبشيهاي آلومينيوم را نصب كرده و پس از نصب سيمهاي آويز گالوانيزه به سقف و وصل قطعات سپري آلومينيوم، قطعات سقف پيش‌ساخته گچي را در داخل آنها قرار داد. ابعاد سپري و سيمها برابر نقشه كارخانه سازنده و با تأييد دستگاه نظارت مي‌باشد. تعداد آويزها در هر مترمربع حداقل 3 عدد و نكات ياد شده در18-3-1-1 و 18-3-1-2 و 18-3-1-3، لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ج:    ورقهاي آزبست و سيمان صاف

       صرف نظر از ابعاد ورقهاي آزبست و سيمان كه توليد مي‌شود، بنا به ملاحظات استاتيكي ابعاد اين ورقها كه در سقف كاذب به كار مي‌رود، اكثراً 125×60 و يا 100×60 سانتيمتر مي‌باشند. به منظور نصب اين ورقها ابتدا يك شبكه متعامد از چوب روسي به شكل سپري يا سپري فولادي، اعم از توخالي يا توپر در محل مورد نظر اجرا مي‌شود. در كناره‌ها به جاي قطعات سپري ياد شده، از نبشي با همان

 

جنس استفاده مي‌شود و پس از آن ورقها را روي سپري قرار داده و در قسمت فوقاني آن بسته به اين كه جنس سپريها از پروفيل توپر يا توخالي فولادي يا چوبي باشد، به فواصل 30 سانتيمتر يك عدد پيچ خودكار و يا پيچ و مهره مناسب با واشر و يا پيچ چوب با واشر مخصوص به كار مي‌رود. ابعاد و تعداد آويزها با محاسبه مشخص مي‌شود.

چ:    انواع آكوستيك

       آكوستيكها به دو گروه معمولي و نسوز تقسيم مي‌شوند.

       1-    آكوستيك معمولي

              در مورد اين آكوستيك قطعات باربر افقي از چوب نراد خارجي (روسي يا مشابه) بوده و قطعات باربر اصلي مي‌توانند از پروفيل فولادي يا چهارتراش چوبي باشند. براي نصب آكوستيك بايد ميخ همرنگ با آكوستيك و چسب مناسب به كار برده شود. در پيرامون سقف كاذب اجرا شده، يك نبشي آلومينيوم به ديوار نصب مي‌گردد.

       2-    آكوستيك نسوز

 قطعات باربر اصلي و فرعي افقي در مورد آكوستيك نسوز، پروفيل آلومينيوم است. در تمام انواع آكوستيك در هر مترمربع، حداقل 3 عدد آويز مورد نياز است. براي نصب انواع آكوستيك، بايد مندرجات رديفهاي 18-3-1-1 و 18-3-1-2 و 18-3-1-3 رعايت گردد.

 

 

مطالعه کنید.
چک لیست نما سازی با آجر

چک لیست ساختمان

چک لیست زیرسازی سقف کاذب رابیتس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما