چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست رنگ آمیزی سطوح گچی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:    طراحی محوطه ویلا                                                         بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:      طراحی ساختمان مسکونی                                           تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1دریافت Permit و دستورکاررنگ آمیزی
2پیش بینی جهت جلوگیری از رنگ آمیزی یراق آلات ، تجهیزات ، تاسیسات و دیگر سطوح
3پیش بینی های لازم جهت نظافت کفها ، پنجره ها ، دربها و جلوگیری از رنگ آمیزی آنها
4کنترل کیفیت مواد مصرفی وارده به کارگاه طبق مشخصات فنی و نمونه
5کنترل تمیزی ، عدم موج ، همواربودن ، عدم زبری سطح ، خشکی سطح کار قبل از هر مرحله
6کنترل شرایط جوی طبق راهنمای رنگ مورد استفاده
7کنترل تجهیزات رنگ آمیزی مطابق قرارداد اعم از پمپ ، قلم مو و یا غلطک
8کنترل لکه گیریها و اجرای روغن زیرکار رنگ آمیزی
9ساخت رنگ نمونه براساس پیمانه های مدرج و تایید آن
10عدم اجرای رنگ آمیزی هنگام گرد و غبار
11کنترل سطح بعد از روغن کاری از جهت یکنواختی ، زبری و صافی
12کنترل سطح بعد از بتونه کاری و سمباده از جهت یکنواختی ، زبری و صافی
13کنترل سطح بعد از لایه آستر از جهت یکنواختی ، زبری و صافی
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: هزینه ساخت سوله در سال ۹۹

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی

رنگ آمیزی سطوح گچی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14کنترل نصب یراق آلات ، کلید پریز ، رادیاتورها ، دیگر تجهیزات و اجرای پوشش آنها جهت جلوگیری از رنگ آمیزی ناخواسته
15کنترل نهایی رنگ رویه از نظر پوشش و ضخامت
16پاکسازی و حمل مواد زائد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: مشاوره احداث کارخانه

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست نصب در و پنجره آلومینیومی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما