چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست دیوارچینی با بلوک سیمانی

(Poly Block )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: طراحی ویلایی کلاسیک                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل کیفیت پلی بلوک
2یکنواخت بودن ضخامت بتن دردوطرف پلی استایرن وسط پلی بلوک
3کیفیت پایه های پلی بلوک
4کنترل تطابق محل و ارتفاع دیوارچینی با نقشه های اجرایی
5کنترل کیفیت برش بلوک ها درمحل های لازم
6کنترل کیفیت و نسبت مواد مصرفی درملات و عدم استفاده از گچ
7کنترل قراردادن پایه ها در مکان های لازم
8کنترل نحوه چفت و بست شدن بلوک ها درهم (نحوه قرارگیری بلوکها نسبت به هم)
9کنترل نحوه اتصال و چسبندگی بلوک ها به زیرسازی موجود
10کنترل قائم بودن راستای دیوار
11کنترل زوایا درکنج ها و نبش ها
12کنترل جوش دادن میل گرد در ردیف های تعیین شده
13کنترل بندکشی(هم راستابودن درزها و پرشدن آنها)
14کنترل تمیزکاری پس از اتمام کار
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: ساخت ویلای کوچک

تاریخ:

امضاء: طراحی برج باغ

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست نصب و رنگ آمیزی فلاشینگ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما