چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست داکت

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*

**

پروژه:  گروه معماری                                                      طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1آهنکشی داکتمتناسب با جانمایی لوله ها و کانالها 

 

2شاقول و ترازبودن آهنکشی 

 

3ضدزنگ روی آهن آلات 

 

4اجرای دیوارهای اطراف و دیوارهای میانی داکت 

 

5سیمانکاری دیوارهای داخلی داکت 

 

6نصب بستهای متناسب با قطر لوله ها و ابعاد کانالها 

 

7اجرای ایستگاه درداکتهای اصلی درکلیه طبقات جهت دسترسی به لوله و شیرآلات 

 

8اجرای درب دسترسی جهت داکتهای اصلی درهرطبقه 

 

9اجرای دریچه بازدید جهت داکتهای فرعی 

 

10اجرای روشنایی جهت ایستگاه داکتهای اصلی
توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: پک طراحی سوله

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست لوله کشی های آب سرد و گرم

چک لیست تاسیسات مکانیک

چک لیست داکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما