چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست حفاظت و ایمنی کارگاهها

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها: قیمت نمای سیمانی رومی

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تمیزبودن محیط کارگاه
2منظم و مرتب بودن دپوی مصالح و ضایعات**12-11-8
3تامین روشنایی ، باز و تمیز بودن مسیرهای تردد**13-3-6-1
4نصب صحیح سیم ها ، کابلها و اتصالات موقت برق**12-11-4-1
5سالم بودن فیزیکی کلید پریز، فیوز تابلو و دیگر تجهیزات برقی**12-11-3-1
6مجهزبودن تابلوهای برق به قفل ، بارانگیرو سیم اتصال زمین
7کنترل اجزاء نگهدارنده ، سیم بکسل و تجهیزات مربوط به بالابرها**12-6-2-4 تا10
8اجرای داربست ها ، نرده و حفاظهای لازم جهت جلوگیری از سقوط مصالح برروی افراد**12-5-1-1
9سالم بودن نردبانها و تخته های زیرپایی و تثبیت استقرارآنها**12-7-3
10مسدود بودن موقت بازشوها و حفره ها**12-7-2-2تا6

12-7-2-8 تا14

11پله های موقت در رمپ راه پله**12-7-4
12استفاده از کلاه ایمنی ، کفش و دیگر تجهیزات ایمنی فردی**12-4-2
13صحت و آماده بودن تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق درمحل مناسب**12-11-7-3

12-2-4-9

توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

حفاظت و ایمنی کارگاهها

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: آموزش روند طراحی معماری

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14نظارت بر تردد مناسب ماشین آلات در محیط کارگاه
15رعایت مقررات نظارت بر ایمنی کارکرد ماشین آلات12-6-1

12-6-3

16نحوه نگهداری مواد سوختی و قابل اشتعال**12-11-7
17وضعیت جعبه کمکهای اولیه و دیگر وسایل نجات**12-2-5
18روش انبارداری کالاها و ظروف گازهای تحت فشار**12-2-4-7

12-11-8-10

توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: هزینه ساخت ویلا در سال 99

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مطالعه کنید.
چک لیست رنگ آمیزی کارهای فلزی

2 دیدگاه

    • دیدگاهتان را بنویسید

      نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      تماس با ما