چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست جعبه تقسیم های عبوری

جریان ضعیف ، تابلوهای برق ، سینی و نردبان کابل

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

           

پروژه: تعرفه طراحی داخلی ۹۹                                                            طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل طرح جعبه تقسیم ها و تابلوها، اعمال تغییرات احتمالی پیش آمده و سفارش ساخت آنها 

 

2اخذطرح جانمائی جعبه تقسیم ها و تابلوها و مطابقت با محل نصب آنها 

 

3مطابقت جعبه تقسیم ها و تابلوهای ساخته شده با نقشه و صدور مجوز حمل آنها به محل پروژه 

 

4پیش بینی محل نصب جعبه تقسیم ها و تابلوها در دیوار

( نصب پلاستوفوم یا کنده کاری بنا به مورد )

 

 

5نصب جعبه تقسیم ها و اسکلت تابلوهای برق توکار در محلهای تعیین شده و کنترل تراز آنها با نازک کاری 

 

6اجرای لوله ها تا داخل جعبه تقسیم ها و تابلوهای برق به میزان مناسب 

 

7تمیزکاری جعبه تقسیم ها و تابلوهای برق جهت نصب تجهیزات داخلی آنها 

 

8نصب تجهیزات داخل جعبه تقسیم ها و تابلوها 

 

9کنترل آچارکشی اتصالات ورودی،خروجی،شمش ها و سایر تجهیزات داخلی 

 

10اجرای ساپورت مناسب طبق جزئیات اجرائی برای سینی ها و نردبانهای کابل
11نصب سینی ها و نردبانها روی ساپورت ها همراه با کنترل اتصال صحیح به یکدیگر
12کنترل اجرای گلند درمحل عبور کابل ازسینی یا نردبان کابل به تجهیزات
توضیحات:

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: ساخت پروژه

تاریخ: هزینه نمای ساختمان

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست نصب چراغ سیلندری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما