چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


طراحی کلینیک دندانپزشکیچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست اگزوزوفن

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:
فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 
 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
    1-  اگزوزوفن های بامی (Roof )
1ساخت محفظه مکش با مصالح بنایی 

 

2انتقال رایزر اگزوز با زانو بداخل محفظه مکش 

 

3ساخت فریم در بالای محفظه مکش جهت نصب اگزوزفن 

 

4نصب اگزوزوفن روی فریم بوسیله پیچ و مهره 

 

5استفاده از لاستیک جذب ارتعاش بین فریم و اگزوزفن 

 

6راه اندازی و تست بهره برداری 

 

 2- اگزوزوفن های Utility
1اجرای فونداسیون شناور جهت نصب اگزوزفن 

 

2ثابت کرد اگزوزفن با بولت روی فونداسیون*
3استفاده ازلاستیک جذب ارتعاش بین شاسی اگزوزفن و فونداسیون
4اتصال دهانه مکش به کانال اگزوز با اتصال برزنتی
5راه اندازی و تست بهره برداری
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

نماچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

تجهیزات داخلی

(اگزوزوفن)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:شمـاره نقشه:
منابع:

* دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:
فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 
 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
        1-  اگزوزوفن های سقفی

0

1کنترل زیرسازی محل نصب اگزوزفن درسقف کاذب 

 

2ثابت کردن زیرسازی با عناصر ساختمانی مجاوربدون ارتباط با سقف کاذب 

 

3نصب اگزوزفن روی زیرسازی و اتصال آن به کانال اگزوز ازطریق اتصال قابل انعطاف 

 

4راه اندازی و تست بهره برداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره نمای ساختمان

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مطالعه کنید.
چک لیست لوله کشی گاز مبرد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما